Plots staat de Bijzondere Belastinginspectie aan de receptie. Wat doe je dan het beste, de controleurs binnenlaten of niet? En mogen ze alle informatie uit een computer tappen? Philippe Renier, het hoofd van het Tax Controversy Department van het advocatenkantoor HVG, geeft zijn klanten een duidelijke raad.

"Vermoed je dat er een fiscale inspectie op til is in je kantoor? Schakel dan je computer uit, trek de stekker uit het stopcontact en zet de stroom af. Sluit alle deuren en kasten. Laat de BBI zeker niet toe tot je computer. Lees als bedrijfsleider rustig je krant, tot je raadsman bij het onderzoek aanwezig is. Vraag de controleurs welke specifieke documenten ze wensen. Die mogen enkel worden getoond door een bestuurslid - nooit door een personeelslid - en dat het beste pas na overleg met de advocaat. Maak het de BBI dus niet te gemakkelijk, want dat kan je duur te staan komen."

Francis Desterbeck, advocaat-generaal bij het hof van beroep van Gent en de auteur van een recent handboek over fiscaal strafrecht, reageert geprikkeld. "Wat die advocaat zegt, is truut in pakskes", klinkt het. "De financiële administratie heeft het recht de boeken en de stukken te onderzoeken die zich in een bedrijf bevinden. Zo kan ze ook vaststellen welke activiteiten er worden uitgevoerd door welk personeel, en de goederen, productie- en vervoersmiddelen controleren. De wet zegt uitdrukkelijk dat de fiscus ook toegang heeft tot computerdata. De belastingplichtige moet zijn medewerking verlenen om - ik citeer - 'de op informatiedragers geplaatste gegevens om te zetten in een leesbare en verstaanbare vorm'. Computerbestanden kopiëren en meenemen is dus zonder meer mogelijk. De belastingplichtige moet dus ook zijn paswoord inbrengen."

"Wat is de maximale sanctie als je niet meewerkt?", schampert Renier. "De astronomische boete van 1250 euro. Bovendien kan een ambtelijke aanslag met alle middelen worden bestreden. Met andere woorden: soms worden onze cliënten financieel veel harder getroffen als ze meewerken, dan wanneer ze dat niet doen. Weigeren spontaan mee te werken met de fiscus, is soms de beste strategie. Spijtig genoeg is dat te weinig bekend."

Heel wat advocatenkantoren werken voor hun cliënten een soort van draaiboek uit, dat moet worden nageleefd als de fiscus onverwachts binnenvalt. Renier: "Dat moeten alle medewerkers doornemen, om te vermijden dat ze toch gegevens van een computer zouden laten downloaden of gevoelige informatie prijsgeven."

Het volledige artikel over de onderzoeksdaden van de fiscus leest u deze week in Trends.

Plots staat de Bijzondere Belastinginspectie aan de receptie. Wat doe je dan het beste, de controleurs binnenlaten of niet? En mogen ze alle informatie uit een computer tappen? Philippe Renier, het hoofd van het Tax Controversy Department van het advocatenkantoor HVG, geeft zijn klanten een duidelijke raad."Vermoed je dat er een fiscale inspectie op til is in je kantoor? Schakel dan je computer uit, trek de stekker uit het stopcontact en zet de stroom af. Sluit alle deuren en kasten. Laat de BBI zeker niet toe tot je computer. Lees als bedrijfsleider rustig je krant, tot je raadsman bij het onderzoek aanwezig is. Vraag de controleurs welke specifieke documenten ze wensen. Die mogen enkel worden getoond door een bestuurslid - nooit door een personeelslid - en dat het beste pas na overleg met de advocaat. Maak het de BBI dus niet te gemakkelijk, want dat kan je duur te staan komen." Francis Desterbeck, advocaat-generaal bij het hof van beroep van Gent en de auteur van een recent handboek over fiscaal strafrecht, reageert geprikkeld. "Wat die advocaat zegt, is truut in pakskes", klinkt het. "De financiële administratie heeft het recht de boeken en de stukken te onderzoeken die zich in een bedrijf bevinden. Zo kan ze ook vaststellen welke activiteiten er worden uitgevoerd door welk personeel, en de goederen, productie- en vervoersmiddelen controleren. De wet zegt uitdrukkelijk dat de fiscus ook toegang heeft tot computerdata. De belastingplichtige moet zijn medewerking verlenen om - ik citeer - 'de op informatiedragers geplaatste gegevens om te zetten in een leesbare en verstaanbare vorm'. Computerbestanden kopiëren en meenemen is dus zonder meer mogelijk. De belastingplichtige moet dus ook zijn paswoord inbrengen." "Wat is de maximale sanctie als je niet meewerkt?", schampert Renier. "De astronomische boete van 1250 euro. Bovendien kan een ambtelijke aanslag met alle middelen worden bestreden. Met andere woorden: soms worden onze cliënten financieel veel harder getroffen als ze meewerken, dan wanneer ze dat niet doen. Weigeren spontaan mee te werken met de fiscus, is soms de beste strategie. Spijtig genoeg is dat te weinig bekend." Heel wat advocatenkantoren werken voor hun cliënten een soort van draaiboek uit, dat moet worden nageleefd als de fiscus onverwachts binnenvalt. Renier: "Dat moeten alle medewerkers doornemen, om te vermijden dat ze toch gegevens van een computer zouden laten downloaden of gevoelige informatie prijsgeven." Het volledige artikel over de onderzoeksdaden van de fiscus leest u deze week in Trends.