Dat ons - volgens Reid - de komende jaren nog een bijzonder hobbelig parcours te wachten staat, heeft veel te maken met de fragiele staat van het westerse financieel systeem.

Jim Reid: "De schuldomvang in de westerse economie is nog veel te groot. En ook het financieel systeem is nog te omvangrijk in verhouding tot de echte economie. We zullen daarom de volgende jaren regelmatig een crisis meemaken, tot de omvang van het financieel systeem gedaald is naar zijn historische gemiddelde en opnieuw in verhouding staat met de rest van de economie. Intussen maken we een periode van bail-out hyperinflatie mee. De reddingsoperaties zijn van een historisch ongeziene omvang. We raken veel te snel gewend aan operaties van honderden miljarden dollars en euro's."

Volgens Reid hebben de beleidsmakers eigenlijk maar één optie om die schuldenberg weg te werken. "Alleen dankzij een aanhoudende en hoge nominale economische groei kan de schuldsituatie onder controle geraken. Maar dat wordt lastig. Ik verwacht de volgende jaren een veel snellere opvolging van recessies dan we de jongste decennia gewend waren. Bij een nieuwe externe schok kunnen de beleidsmakers niet meer reageren zoals ze dat de voorbije jaren deden. De budgettaire ruimte is op en de beleidsrente kan niet lager. De beleidsmakers kunnen alleen nog meer geld bijdrukken om een schok op te vangen, maar dat beleid is weinig efficiënt om te groei op te krikken. Ik denk daarom dat we terugkeren naar een conjunctuurpatroon van voor 1982, waarbij de westerse economie gemiddeld een derde van de tijd in recessie was. Toen duurde een recessie gemiddeld 18 maanden en de expansiefase gemiddeld slechts 27 maanden. Ik hecht daarom niet veel belang aan de consensus groeiverwachtingen en verwacht de volgende recessie in 2011 of 2012, en de recessie daarop vanaf 2015 à 2017."

Lukt het niet via economische groei, dan is inflatie dé optie om de schuldenberg af te toppen Jim Reid: "De beleidsmakers streven bewust inflatie na om de schuldomvang in reële termen onderuit te halen. Op korte termijn is dat een moeilijke opdracht, maar op langere termijn hebben ze meer kans op slagen. Geld drukken wordt een vaste waarde in het beleid. Het is ook het instrument bij uitstek om een nominale daling van de activaprijzen te voorkomen."
D.K.

Dat ons - volgens Reid - de komende jaren nog een bijzonder hobbelig parcours te wachten staat, heeft veel te maken met de fragiele staat van het westerse financieel systeem. Jim Reid: "De schuldomvang in de westerse economie is nog veel te groot. En ook het financieel systeem is nog te omvangrijk in verhouding tot de echte economie. We zullen daarom de volgende jaren regelmatig een crisis meemaken, tot de omvang van het financieel systeem gedaald is naar zijn historische gemiddelde en opnieuw in verhouding staat met de rest van de economie. Intussen maken we een periode van bail-out hyperinflatie mee. De reddingsoperaties zijn van een historisch ongeziene omvang. We raken veel te snel gewend aan operaties van honderden miljarden dollars en euro's." Volgens Reid hebben de beleidsmakers eigenlijk maar één optie om die schuldenberg weg te werken. "Alleen dankzij een aanhoudende en hoge nominale economische groei kan de schuldsituatie onder controle geraken. Maar dat wordt lastig. Ik verwacht de volgende jaren een veel snellere opvolging van recessies dan we de jongste decennia gewend waren. Bij een nieuwe externe schok kunnen de beleidsmakers niet meer reageren zoals ze dat de voorbije jaren deden. De budgettaire ruimte is op en de beleidsrente kan niet lager. De beleidsmakers kunnen alleen nog meer geld bijdrukken om een schok op te vangen, maar dat beleid is weinig efficiënt om te groei op te krikken. Ik denk daarom dat we terugkeren naar een conjunctuurpatroon van voor 1982, waarbij de westerse economie gemiddeld een derde van de tijd in recessie was. Toen duurde een recessie gemiddeld 18 maanden en de expansiefase gemiddeld slechts 27 maanden. Ik hecht daarom niet veel belang aan de consensus groeiverwachtingen en verwacht de volgende recessie in 2011 of 2012, en de recessie daarop vanaf 2015 à 2017." Lukt het niet via economische groei, dan is inflatie dé optie om de schuldenberg af te toppen Jim Reid: "De beleidsmakers streven bewust inflatie na om de schuldomvang in reële termen onderuit te halen. Op korte termijn is dat een moeilijke opdracht, maar op langere termijn hebben ze meer kans op slagen. Geld drukken wordt een vaste waarde in het beleid. Het is ook het instrument bij uitstek om een nominale daling van de activaprijzen te voorkomen." D.K.