Je huurt al een tijdje een appartement en vreest voor een verhoging van de huur. Wanneer mag de eigenaar de huur verhogen?

De eigenaar mag de huurprijs maar één keer per jaar indexeren. Dat kan hij elk jaar doen op de datum dat het contract is ingegaan - anders gezegd: de datum dat je in het appartement bent getrokken. De formule om de indexering te berekenen, ligt wettelijk vast: de aanvankelijke huurprijs wordt vermenigvuldigd met de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de verjaring van de datum dat de huurovereenkomst is ingegaan, en gedeeld door de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de overeenkomst.

Een voorbeeld: een overeenkomst werd ondertekend en ging in op 1 december 2009 en wordt geïndexeerd op 1 december 2012. Het initiële huurbedrag van 500 euro wordt eerst vermenigvuldigd met de gezondheidsindex van november 2012, in dit geval 119,95. Dat bedrag wordt gedeeld door de gezondheidsindex van november 2009: 110,75. De geïndexeerde huur bedraagt dan 541,53 euro.

De gezondheidsindex vindt u op de website van de federale overheidsdienst Financiën. Klik op 'statistieken' en de rubriek 'consumptieprijzen'. Je vindt er ook een huurcalculator.

Je huurt al een tijdje een appartement en vreest voor een verhoging van de huur. Wanneer mag de eigenaar de huur verhogen? De eigenaar mag de huurprijs maar één keer per jaar indexeren. Dat kan hij elk jaar doen op de datum dat het contract is ingegaan - anders gezegd: de datum dat je in het appartement bent getrokken. De formule om de indexering te berekenen, ligt wettelijk vast: de aanvankelijke huurprijs wordt vermenigvuldigd met de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de verjaring van de datum dat de huurovereenkomst is ingegaan, en gedeeld door de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de overeenkomst. Een voorbeeld: een overeenkomst werd ondertekend en ging in op 1 december 2009 en wordt geïndexeerd op 1 december 2012. Het initiële huurbedrag van 500 euro wordt eerst vermenigvuldigd met de gezondheidsindex van november 2012, in dit geval 119,95. Dat bedrag wordt gedeeld door de gezondheidsindex van november 2009: 110,75. De geïndexeerde huur bedraagt dan 541,53 euro. De gezondheidsindex vindt u op de website van de federale overheidsdienst Financiën. Klik op 'statistieken' en de rubriek 'consumptieprijzen'. Je vindt er ook een huurcalculator.