Volgens Test-Aankoop zou de consument op dit moment immers geen zekerheid hebben dat een Zeeuwse mossel wel degelijk in Zeeuwse wateren gekweekt is. Ook over de Belgicamosselen is er onduidelijkheid.

Om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar Zeeuwse mosselen voerden de kwekers in het seizoen 2009-2010 29 procent in uit landen als Ierland en Denemarken om de dieren vervolgens te verwateren in de Oosterschelde en te verkopen als Zeeuws product. Van de Belgicamosselen is nauwelijks 20 procent afkomstig uit het water voor Nieuwpoort. De overige 80 procent komt uit de streek rond Duinkerke.

Hoewel de fabrikant het in letterlijke zin niet heeft over 'Belgische mosselen' wekken de naamkeuze en afbeelding van de nationale driekleur de indruk dat het gaat om een product van eigen bodem. Ook al handelt de fabrikant in dit geval in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, toch vindt Test-Aankoop dergelijke praktijken misleidend.

"We willen open en eerlijke informatie over de kweekgebieden en de plaatsen waar de aangeboden mosselen verwaterd werden", besluit de organisatie.

Volgens Test-Aankoop zou de consument op dit moment immers geen zekerheid hebben dat een Zeeuwse mossel wel degelijk in Zeeuwse wateren gekweekt is. Ook over de Belgicamosselen is er onduidelijkheid. Om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar Zeeuwse mosselen voerden de kwekers in het seizoen 2009-2010 29 procent in uit landen als Ierland en Denemarken om de dieren vervolgens te verwateren in de Oosterschelde en te verkopen als Zeeuws product. Van de Belgicamosselen is nauwelijks 20 procent afkomstig uit het water voor Nieuwpoort. De overige 80 procent komt uit de streek rond Duinkerke. Hoewel de fabrikant het in letterlijke zin niet heeft over 'Belgische mosselen' wekken de naamkeuze en afbeelding van de nationale driekleur de indruk dat het gaat om een product van eigen bodem. Ook al handelt de fabrikant in dit geval in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, toch vindt Test-Aankoop dergelijke praktijken misleidend. "We willen open en eerlijke informatie over de kweekgebieden en de plaatsen waar de aangeboden mosselen verwaterd werden", besluit de organisatie.