Het ACOD-standpunt herinnert aan de strijd tegen de Industriële Revolutie.
Van Evercooren: "Eigenlijk stellen de bonden vooral de vraag naar het terugverdieneffect voor de consumenten. Ze denken dat de mogelijke besparingen op energiekosten niet opwegen tegen de extra uitgaven voor de nodige investeringen. En daar zouden ze een punt kunnen hebben, als je uitsluitend zou kijken naar het besparingseffect."

Aan welke andere effecten denkt u dan? Van Evercooren: "Slimme meters maken uiteenlopende doelstellingen haalbaar. Ze maken het gemakkelijker om het verbruik naar de daluren te oriënteren. Ze vermijden administratieve problemen, bijvoorbeeld als mensen verhuizen en dat vergeten te melden. In Nederland voeren ze een model in waaraan ook de consument zelf informatie kan ontlenen. Dat creëert veel mogelijkheden die ons nu misschien abstract voorkomen, maar laten we niet vergeten dat we dat in 1995 ook dachten over het internet."

Wat is er al bekend over kosten en baten?
Van Evercooren: "Europa verplicht ons een kosten-batenanalyse te maken tegen einde 2012. Dat wordt momenteel voorbereid samen met de andere gewesten. Op Vlaams niveau hebben we al beslist om het kosten-batenmodel van het Nederlandse KEMA ook voor Vlaanderen een keer te laten draaien, met onze eigen parameters. Nu al weten we dat de investeringen een stuk lager liggen dan de 4 miljard die de vakbond naar voren schuift. We weten ook dat de kosten van het installeren van nieuwe meters veel hoger liggen dan de prijs van de meters zelf en dat we dus beter meteen een meter kiezen die veel kan."

Luc Baltussen

bron: Knack

Het ACOD-standpunt herinnert aan de strijd tegen de Industriële Revolutie.Van Evercooren: "Eigenlijk stellen de bonden vooral de vraag naar het terugverdieneffect voor de consumenten. Ze denken dat de mogelijke besparingen op energiekosten niet opwegen tegen de extra uitgaven voor de nodige investeringen. En daar zouden ze een punt kunnen hebben, als je uitsluitend zou kijken naar het besparingseffect." Aan welke andere effecten denkt u dan? Van Evercooren: "Slimme meters maken uiteenlopende doelstellingen haalbaar. Ze maken het gemakkelijker om het verbruik naar de daluren te oriënteren. Ze vermijden administratieve problemen, bijvoorbeeld als mensen verhuizen en dat vergeten te melden. In Nederland voeren ze een model in waaraan ook de consument zelf informatie kan ontlenen. Dat creëert veel mogelijkheden die ons nu misschien abstract voorkomen, maar laten we niet vergeten dat we dat in 1995 ook dachten over het internet." Wat is er al bekend over kosten en baten?Van Evercooren: "Europa verplicht ons een kosten-batenanalyse te maken tegen einde 2012. Dat wordt momenteel voorbereid samen met de andere gewesten. Op Vlaams niveau hebben we al beslist om het kosten-batenmodel van het Nederlandse KEMA ook voor Vlaanderen een keer te laten draaien, met onze eigen parameters. Nu al weten we dat de investeringen een stuk lager liggen dan de 4 miljard die de vakbond naar voren schuift. We weten ook dat de kosten van het installeren van nieuwe meters veel hoger liggen dan de prijs van de meters zelf en dat we dus beter meteen een meter kiezen die veel kan." Luc Baltussen bron: Knack