Eind juni is voor jonge onderzoekers D-day. Dan kent de raad van bestuur van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) de nieuwe onderzoeksmandaten voor volgend academiejaar toe. Een FWO-mandaat geeft wetenschappers drie tot vier jaar de financiële middelen voor het uitvoeren van hun onderz...