Eind juni is voor jonge onderzoekers D-day. Dan kent de raad van bestuur van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) de nieuwe onderzoeksmandaten voor volgend academiejaar toe. Een FWO-mandaat geeft wetenschappers drie tot vier jaar de financiële middelen voor het uitvoeren van hun onderz...

Eind juni is voor jonge onderzoekers D-day. Dan kent de raad van bestuur van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) de nieuwe onderzoeksmandaten voor volgend academiejaar toe. Een FWO-mandaat geeft wetenschappers drie tot vier jaar de financiële middelen voor het uitvoeren van hun onderzoek. Dit najaar kunnen niet minder dan 432 onderzoekers met steun van het FWO aan de slag. Dankzij een recente budgetverhoging met 30 miljoen euro kan het 15 predoctorale en 35 postdoctorale onderzoekers extra te financieren. Bevoegd Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) kende die extra centen onlangs toe in ruil voor nieuwe evaluatieprocedures bij het FWO.Op 1 oktober 2017 zullen 2209 wetenschappers met een FWO-mandaat aan het werk zijn, een stijging van 5,69 procent ten opzichte van vorig jaar. In 2016 waren er 2090 wetenschappers werkzaam met een toelage van het FWO. Deze stijging is een opsteker voor het FWO. Voor het eerst in vele jaren stijgen bovendien de slaagkansen voor de wetenschappers die een beurs aanvragen. Het slaagcijfer voor aspiranten is gestegen van 20,44 procent in 2016 naar 21,31 procent in 2017 en voor postdoctoraal onderzoekers van 21,59 procent in 2016 naar maar liefst 27,39 procent in 2017. Hans Willems, secretaris-generaal van het FWO is blij met die evolutie: "We zetten een stap in de goede richting. Ons ultieme doel is een slaagpercentage van 33 procent, wat internationaal aanvaard wordt als een ideaal richtsnoer tussen motivatie en uitdaging bij een wetenschapscompetitie."