"Gewoon voortdoen was voor ons geen optie meer", zegt Philippe Muyters over de afgesprongen regeringsonderhandelingen. "We vroegen de Franstaligen al weken of ze akkoord kunnen gaan dat de deelstaten een deel van de personenbelasting zelf innen. Ze gaven nooit een duidelijk antwoord."

Intussen is N-VA voorzitter Bart De Wever door de Koning terug het veld in gestuurd als "Koninklijk Verduidelijker." Hoe met het verder? Philippe Muyters "Dat hangt van iedereen af. Als je ruzie hebt met je vrouw, zeg je op een bepaald ogenblik 'stop' en begin je opnieuw. Als je een wiskundeoefening niet opgelost krijgt, verfrommel je best het papier en herbegin je op een nieuw blad. Er lag op de onderhandelingstafel nog altijd geen enkel compromiselement voor een fundamentele verandering in het beleidssysteem. De Franstaligen hebben het over de grootste staatshervorming ooit, goed voor 15 miljard. Alleen kassier mogen spelen voor de uitbetaling van de kinderbijslag, die federaal wordt vastgelegd, vind ik geen belangrijke verandering."

De economische crisis heeft diepe putten geslagen in de staatskas. Moet ook de Vlaamse overheid nog meer besparen om de tering naar de nering te zetten? Muyters: "Neen. En mocht elke regering in dit land een begroting in evenwicht afleveren, zoals wij in 2011 doen, dan zouden we er veel beter voorstaan. Wij hebben meer gedaan dan wat de Hoge Raad van Financiën (HRF) vroeg. We namen in 2010 en 2011 in totaal voor 2 miljard euro maatregelen om een begroting in evenwicht af te leveren. Het lijkt gemakkelijk om tegen 2011 dat evenwicht te behalen, maar dat vergt grote inspanningen, zoals een verlaging van de werkingskosten met 1,5 procent. Wees ervan overtuigd dat zoiets pijn doet. Eerst gaat het vet van de soep, maar er zijn ook structurele besparingen nodig om de doelstelling te behalen."

Heeft Vlaanderen wel genoeg gedaan om de Belgische begroting te helpen? De Vlaming staat uiteindelijk ook borg voor de federale tekorten en schulden.
Muyters: "Wij hebben genoeg gedaan. Vergeet niet dat ook wij grote uitdagingen hebben: scholen bouwen, het wegennetwerk onderhouden, de gehandicaptenzorg, het Vlaams energiebedrijf, enzovoort. Ik wacht nog altijd op suggesties die een meerderheid in het parlement kunnen halen van hen die menen dat we meer moeten doen en dat een begrotingsoverschot mogelijk is."

De Hoge Raad voor Financiën adviseert de begrotingsinspanning te verdelen volgens spending power of evenredig met de uitgaven die elke regering doet. Dat betekent dat de Vlaamse regering 12 procent van de inspanning voor zijn rekening moet nemen om het gezamenlijke Belgische overheidstekort weg te werken. Muyters: "Ik ga akkoord met het principe van spending power. Maar dan moet je tegenover de uitgaven ook voldoende eigen inkomsten hebben. Wat ons alweer bij een herziening van de financieringswet brengt. We hebben slechts 20 procent eigen belastingontvangsten. De rest komt van een federale dotatie. Meer eigen inkomsten betekent meer eigen beleid. Dan kunnen we eindelijk subsidies vervangen door fiscale maatregelen, wat veel beter is voor de economie."

Het federale niveau draait op voor bijna alle vergrijzingskosten. Zijn financiën zijn niet gezond te maken tenzij de deelstaten een deel van die last op zich nemen.
Muyters: "Weer een reden om de financieringswet aan te passen zodat ze inkomsten en uitgaven beter op elkaar afstemt."

De federale regering betaalt de pensioenen van de Vlaamse ambtenaren. Bent u bereid dat zelf te doen?
Muyters: "Dat heeft alweer met de financieringswet te maken. Ik ben niet bereid die pensioenlast zelf te dragen als al het andere ongewijzigd blijft. Er moet een totaalpakket aan veranderingen komen. Al uw vragen geven overduidelijk aan dat een nieuwe staatsstructuur hoogstnodig is."

D.K./BVP

Het volledige interview leest u in Trends van deze week

"Gewoon voortdoen was voor ons geen optie meer", zegt Philippe Muyters over de afgesprongen regeringsonderhandelingen. "We vroegen de Franstaligen al weken of ze akkoord kunnen gaan dat de deelstaten een deel van de personenbelasting zelf innen. Ze gaven nooit een duidelijk antwoord." Intussen is N-VA voorzitter Bart De Wever door de Koning terug het veld in gestuurd als "Koninklijk Verduidelijker." Hoe met het verder? Philippe Muyters "Dat hangt van iedereen af. Als je ruzie hebt met je vrouw, zeg je op een bepaald ogenblik 'stop' en begin je opnieuw. Als je een wiskundeoefening niet opgelost krijgt, verfrommel je best het papier en herbegin je op een nieuw blad. Er lag op de onderhandelingstafel nog altijd geen enkel compromiselement voor een fundamentele verandering in het beleidssysteem. De Franstaligen hebben het over de grootste staatshervorming ooit, goed voor 15 miljard. Alleen kassier mogen spelen voor de uitbetaling van de kinderbijslag, die federaal wordt vastgelegd, vind ik geen belangrijke verandering." De economische crisis heeft diepe putten geslagen in de staatskas. Moet ook de Vlaamse overheid nog meer besparen om de tering naar de nering te zetten? Muyters: "Neen. En mocht elke regering in dit land een begroting in evenwicht afleveren, zoals wij in 2011 doen, dan zouden we er veel beter voorstaan. Wij hebben meer gedaan dan wat de Hoge Raad van Financiën (HRF) vroeg. We namen in 2010 en 2011 in totaal voor 2 miljard euro maatregelen om een begroting in evenwicht af te leveren. Het lijkt gemakkelijk om tegen 2011 dat evenwicht te behalen, maar dat vergt grote inspanningen, zoals een verlaging van de werkingskosten met 1,5 procent. Wees ervan overtuigd dat zoiets pijn doet. Eerst gaat het vet van de soep, maar er zijn ook structurele besparingen nodig om de doelstelling te behalen." Heeft Vlaanderen wel genoeg gedaan om de Belgische begroting te helpen? De Vlaming staat uiteindelijk ook borg voor de federale tekorten en schulden.Muyters: "Wij hebben genoeg gedaan. Vergeet niet dat ook wij grote uitdagingen hebben: scholen bouwen, het wegennetwerk onderhouden, de gehandicaptenzorg, het Vlaams energiebedrijf, enzovoort. Ik wacht nog altijd op suggesties die een meerderheid in het parlement kunnen halen van hen die menen dat we meer moeten doen en dat een begrotingsoverschot mogelijk is." De Hoge Raad voor Financiën adviseert de begrotingsinspanning te verdelen volgens spending power of evenredig met de uitgaven die elke regering doet. Dat betekent dat de Vlaamse regering 12 procent van de inspanning voor zijn rekening moet nemen om het gezamenlijke Belgische overheidstekort weg te werken. Muyters: "Ik ga akkoord met het principe van spending power. Maar dan moet je tegenover de uitgaven ook voldoende eigen inkomsten hebben. Wat ons alweer bij een herziening van de financieringswet brengt. We hebben slechts 20 procent eigen belastingontvangsten. De rest komt van een federale dotatie. Meer eigen inkomsten betekent meer eigen beleid. Dan kunnen we eindelijk subsidies vervangen door fiscale maatregelen, wat veel beter is voor de economie." Het federale niveau draait op voor bijna alle vergrijzingskosten. Zijn financiën zijn niet gezond te maken tenzij de deelstaten een deel van die last op zich nemen.Muyters: "Weer een reden om de financieringswet aan te passen zodat ze inkomsten en uitgaven beter op elkaar afstemt." De federale regering betaalt de pensioenen van de Vlaamse ambtenaren. Bent u bereid dat zelf te doen?Muyters: "Dat heeft alweer met de financieringswet te maken. Ik ben niet bereid die pensioenlast zelf te dragen als al het andere ongewijzigd blijft. Er moet een totaalpakket aan veranderingen komen. Al uw vragen geven overduidelijk aan dat een nieuwe staatsstructuur hoogstnodig is." D.K./BVPHet volledige interview leest u in Trends van deze week