Dit jaar bedraagt het aandeel van Wallonië in het nationaal product van de personenbelasting 28.35%, of 0,17% meer dan in 2009. In 2004 lag het rendement van de personenbelastingen per inwoner 13,738% lager dan het Belgische cijfer.

In 2011 bedroeg het verschil nog 12,475%. "We moeten hier niet euforisch over doen, maar de trendbreuk is bevestigd", aldus Antoine die in de cijfers een concreet effect ziet van het Waalse Marshallplan.

"Men moet hier niet tevreden over zijn, maar het tempo in tegendeel nog opvoeren", aldus minister Antoine op de vooravond van het opmaken van de begroting 2011 van het Waals gewest en de Franse gemeenschap.

De economische heropleving kan zorgen voor bijkomende inkomsten. Die zullen voor het Waals gewest en de Franse gemeenschap gebruikt worden om de financieringsnoden te verminderen en om het begrotingsevenwicht tegen 2015 te realiseren.

De cdH-minister waarschuwde dat de inspanning "veel groter" zal zijn dan voor de begroting 2010, toen er 100 miljoen werd besteed aan de financieringsbevoegdheden.

Dit jaar bedraagt het aandeel van Wallonië in het nationaal product van de personenbelasting 28.35%, of 0,17% meer dan in 2009. In 2004 lag het rendement van de personenbelastingen per inwoner 13,738% lager dan het Belgische cijfer. In 2011 bedroeg het verschil nog 12,475%. "We moeten hier niet euforisch over doen, maar de trendbreuk is bevestigd", aldus Antoine die in de cijfers een concreet effect ziet van het Waalse Marshallplan. "Men moet hier niet tevreden over zijn, maar het tempo in tegendeel nog opvoeren", aldus minister Antoine op de vooravond van het opmaken van de begroting 2011 van het Waals gewest en de Franse gemeenschap. De economische heropleving kan zorgen voor bijkomende inkomsten. Die zullen voor het Waals gewest en de Franse gemeenschap gebruikt worden om de financieringsnoden te verminderen en om het begrotingsevenwicht tegen 2015 te realiseren. De cdH-minister waarschuwde dat de inspanning "veel groter" zal zijn dan voor de begroting 2010, toen er 100 miljoen werd besteed aan de financieringsbevoegdheden.