Het 2012 Ageing Report van de Europese Commissie schetst een ontluisterend beeld van de Belgische vergrijzingskosten. Volgens dat rapport lopen de budgettaire meerkosten van de vergrijzing op tot 9,1 procent van het bbp, 34,6 miljard euro. Dat is 2,5 procentpunt meer dat de voorspelde meerkosten in het Ageing Report van 2009 toen er sprake was van 6,6 procent van het bbp (25,1 miljard euro).

De vergrijzingskosten liggen in de studie van de Europese Commissie ook een stuk hoger dan de extrapolaties die in opeenvolgende rapporten van de Belgische Studiecommissie van de Vergrijzing gemaakt werden.

Hanteert de Europese Commissie een andere methodologie? Zeker niet. De Belgische medewerkers voor de samenstelling van het Ageing Report komen van het Planbureau. En laat het nu net de diensten van het Planbureau zijn die elk jaar het verslag van de Vergrijzingscommissie opstellen.

De cijfers voor België steken schril af tegen die van een aantal andere EU-landen waar de vergrijzingskosten afnemen of minder snel groeien. Dat komt omdat daar het voorbije jaar een aantal diepgaande pensioenhervormingen zijn doorgevoerd.

Weinig impact regeringsmaatregelen

Het 2012 Ageing Report benadrukt dat de beleidsmaatregelen van de regering-Di Rupo die na december 2011 zijn doorgevoerd nog niet in de berekeningen zijn opgenomen. De Belgische cijfers houden dus geen rekening met de verstrengde regeling van het brug- en vervroegd pensioen. Ook de impact van de nieuwe berekening van de overheidspensioenen wordt nog niet meegeteld.

Toch is het een illusie dat de vergrijzingskosten veel lager uitvallen dankzij de pensioenhervormingen van Di Rupo. Een voorbereidende nota van het Planbureau die al in mei afgewerkt werd, maar nooit publiek gemaakt werd, berekende de budgettaire impact van de hervormingen tegen 2060: ze doen de vergrijzingskosten slechts met 0,4 procent van het bbp dalen. Dat is verwaarloosbaar.

Opvallend uitstel vergrijzingsrapport

Het is ook vreemd dat het rapport 2012 nog niet gepubliceerd werd. Dit voorjaar was voorbereidend studiewerk afgerond en normaal wordt het rapport al in juli gepubliceerd. Nu heerst vanuit die hoek volledige radiostilte. Voor na de gemeenteraadsverkiezingen? Of na de 'State of the Union' van premier Di Rupo die het slechte nieuws dan niet moet meedelen?

Jan Verschooten, een van de toplui van het Planbureau en ondervoorzitter van de Vergrijzingscommissie, geeft toe dat de publicatie van het rapport vertraging opliep. "Het wordt verwacht tegen eind september, begin oktober. Dit uitstel wordt verklaard door de hervormingen van de regering-Di Rupo, het uitgebrachte advies over de pensioenbonus van juni, de werkzaamheden voor het Ageing Report en het nieuwe Europese semester dat de timing van de begrotingsopmaak ook in België enigszins wijzigde waardoor de nood aan een publicatie in juni of juli wegviel. Het is dus nog even wachten op het rapport."

Het incalculeren van de hervormingen van de regering-Di Rupo als een reden voor de vertraging is vreemd aangezien er al enige maanden een voorlopige studie bestaat over die impact. Zelfs na de invoering van het Generatiepact van 2005 verscheen het rapport met de berekening van de impact ervan op tijd: mei 2006. (AM)

Het 2012 Ageing Report van de Europese Commissie schetst een ontluisterend beeld van de Belgische vergrijzingskosten. Volgens dat rapport lopen de budgettaire meerkosten van de vergrijzing op tot 9,1 procent van het bbp, 34,6 miljard euro. Dat is 2,5 procentpunt meer dat de voorspelde meerkosten in het Ageing Report van 2009 toen er sprake was van 6,6 procent van het bbp (25,1 miljard euro). De vergrijzingskosten liggen in de studie van de Europese Commissie ook een stuk hoger dan de extrapolaties die in opeenvolgende rapporten van de Belgische Studiecommissie van de Vergrijzing gemaakt werden. Hanteert de Europese Commissie een andere methodologie? Zeker niet. De Belgische medewerkers voor de samenstelling van het Ageing Report komen van het Planbureau. En laat het nu net de diensten van het Planbureau zijn die elk jaar het verslag van de Vergrijzingscommissie opstellen. De cijfers voor België steken schril af tegen die van een aantal andere EU-landen waar de vergrijzingskosten afnemen of minder snel groeien. Dat komt omdat daar het voorbije jaar een aantal diepgaande pensioenhervormingen zijn doorgevoerd. Weinig impact regeringsmaatregelen Het 2012 Ageing Report benadrukt dat de beleidsmaatregelen van de regering-Di Rupo die na december 2011 zijn doorgevoerd nog niet in de berekeningen zijn opgenomen. De Belgische cijfers houden dus geen rekening met de verstrengde regeling van het brug- en vervroegd pensioen. Ook de impact van de nieuwe berekening van de overheidspensioenen wordt nog niet meegeteld. Toch is het een illusie dat de vergrijzingskosten veel lager uitvallen dankzij de pensioenhervormingen van Di Rupo. Een voorbereidende nota van het Planbureau die al in mei afgewerkt werd, maar nooit publiek gemaakt werd, berekende de budgettaire impact van de hervormingen tegen 2060: ze doen de vergrijzingskosten slechts met 0,4 procent van het bbp dalen. Dat is verwaarloosbaar. Opvallend uitstel vergrijzingsrapport Het is ook vreemd dat het rapport 2012 nog niet gepubliceerd werd. Dit voorjaar was voorbereidend studiewerk afgerond en normaal wordt het rapport al in juli gepubliceerd. Nu heerst vanuit die hoek volledige radiostilte. Voor na de gemeenteraadsverkiezingen? Of na de 'State of the Union' van premier Di Rupo die het slechte nieuws dan niet moet meedelen? Jan Verschooten, een van de toplui van het Planbureau en ondervoorzitter van de Vergrijzingscommissie, geeft toe dat de publicatie van het rapport vertraging opliep. "Het wordt verwacht tegen eind september, begin oktober. Dit uitstel wordt verklaard door de hervormingen van de regering-Di Rupo, het uitgebrachte advies over de pensioenbonus van juni, de werkzaamheden voor het Ageing Report en het nieuwe Europese semester dat de timing van de begrotingsopmaak ook in België enigszins wijzigde waardoor de nood aan een publicatie in juni of juli wegviel. Het is dus nog even wachten op het rapport." Het incalculeren van de hervormingen van de regering-Di Rupo als een reden voor de vertraging is vreemd aangezien er al enige maanden een voorlopige studie bestaat over die impact. Zelfs na de invoering van het Generatiepact van 2005 verscheen het rapport met de berekening van de impact ervan op tijd: mei 2006. (AM)