De vereffening van de coöperatieve vennootschap Arco kan nog jaren aanslepen. In principe moeten de vennoten wachten tot de vereffening is afgehandeld vooraleer ze (een deel van) hun geld terugkrijgen. De voorbije weken werd eens te meer duidelijk dat er een en ander schort aan de staatswaarborg voor coöperatieve aandelen, die de Belgische regering beloofde in 2008. Daardoor beginnen coöperatieve vennoten stilaan te vrezen voor hun centen.

Onduidelijkheid

Het leeuwendeel van de aandelen van Arcopar en de andere coöperatieve vennootschappen werd uitgegeven tussen 1995 en 2000. Vaak zitten de coöperatieve aandelen in handen van een ietwat ouder publiek. Vorig jaar overleden minstens enkele duizenden vennoten op een totaal van 800.000 vennoten.

Navraag bij notarissen leert dat er nog heel wat onduidelijkheid heerst over wat er moet gebeuren met de Arcopar- en Arcofin-aandelen die opduiken na een overlijden van een dierbare of familielid. "Wij krijgen hier ook regelmatig vragen van particulieren", zegt Joost Van Elsuwé, voorzitter van de belangenorganisatie Arcopar Actieteam. "Ondertussen weten we het antwoord en kunnen we de mensen correct informeren. Maar die informatie is nog onvoldoende bekend."

'Pro memorie'

Voor de Belgische fiscus is het al langer duidelijk. "De federale overheidsdienst Financiën gaf in 2013 al richtlijnen hierover aan de gewestelijke directies", laat woordvoerder Florence Angelici weten. Die richtlijnen komen erop neer dat u aandelen van Arcopar, Arcofin en Arcoplus moet aangeven met de vermelding 'pro memorie'. Daardoor moet u voorlopig geen erfenisrechten betalen op deze coöperatieve aandelen.

"Op het moment dat de waarde van de coöperatieve aandelen bekend is, moeten de erfgenamen een bijvoeglijke aangifte indienen", klinkt het verder bij de FOD Financiën. Als er na de vereffening van Arco nog iets overblijft voor de vennoten of als de overheid alsnog met een of andere schadevergoeding over de brug komt, dan moet u met andere woorden opnieuw een aangifte indienen bij de fiscus.

Van Elsuwé voegt er nog aan toe dat ex-minister van Financiën Koen Geens vorig jaar in een gesprek met leden van Arcopar Actieteam beloofde dat hij onterecht betaalde successierechten zou terugbetalen. "Wie per vergissing erfenisrechten betaalde op Arcopar-aandelen zou die rechten via een brief aan het kabinet van Financiën kunnen terugvorderen", zegt Van Elsuwé. Hij weet niet of er in de praktijk al erfenisrechten zijn teruggevorderd.

Verzuim

"Als u de Arcopar-aandelen vandaag niet 'pro memorie' aangeeft, geldt dit als verzuim", klinkt het bij de FOD Financiën. Bij verzuim betaalt u de (achterstallige) bijkomende rechten plus een boete van 20 procent van dat bedrag.

"Tenzij er sprake is van bedrieglijk opzet", zegt Stephanie Gabriël van het advocatenkantoor Tuerlinckx. "Dan betaalt u een hogere boete. Die verschilt voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Boven op de bijkomende rechten komt in Brussel en Wallonië nog eens twee keer die rechten en in Vlaanderen één keer die rechten als boete. Het is echter niet helemaal duidelijk wat de fiscus verstaat onder bedrieglijk opzet." Dat betekent in de praktijk dat uw belastingcontroleur beslist of u doelbewust belastingen wilde ontwijken of het in uw geval om een vergetelheid gaat.

Voor de volledigheid: de tarieven voor successierechten lopen uiteen van 3 tot 80 procent naar gelang uw band met de overledene en de woonplaats van de overledene.

Lees ook het verhaal over de lange lijdensweg van de Arco-coöperanten in Trends van deze week.

Dit artikel komt uit The Daily Trends

De vereffening van de coöperatieve vennootschap Arco kan nog jaren aanslepen. In principe moeten de vennoten wachten tot de vereffening is afgehandeld vooraleer ze (een deel van) hun geld terugkrijgen. De voorbije weken werd eens te meer duidelijk dat er een en ander schort aan de staatswaarborg voor coöperatieve aandelen, die de Belgische regering beloofde in 2008. Daardoor beginnen coöperatieve vennoten stilaan te vrezen voor hun centen.Het leeuwendeel van de aandelen van Arcopar en de andere coöperatieve vennootschappen werd uitgegeven tussen 1995 en 2000. Vaak zitten de coöperatieve aandelen in handen van een ietwat ouder publiek. Vorig jaar overleden minstens enkele duizenden vennoten op een totaal van 800.000 vennoten. Navraag bij notarissen leert dat er nog heel wat onduidelijkheid heerst over wat er moet gebeuren met de Arcopar- en Arcofin-aandelen die opduiken na een overlijden van een dierbare of familielid. "Wij krijgen hier ook regelmatig vragen van particulieren", zegt Joost Van Elsuwé, voorzitter van de belangenorganisatie Arcopar Actieteam. "Ondertussen weten we het antwoord en kunnen we de mensen correct informeren. Maar die informatie is nog onvoldoende bekend."Voor de Belgische fiscus is het al langer duidelijk. "De federale overheidsdienst Financiën gaf in 2013 al richtlijnen hierover aan de gewestelijke directies", laat woordvoerder Florence Angelici weten. Die richtlijnen komen erop neer dat u aandelen van Arcopar, Arcofin en Arcoplus moet aangeven met de vermelding 'pro memorie'. Daardoor moet u voorlopig geen erfenisrechten betalen op deze coöperatieve aandelen. "Op het moment dat de waarde van de coöperatieve aandelen bekend is, moeten de erfgenamen een bijvoeglijke aangifte indienen", klinkt het verder bij de FOD Financiën. Als er na de vereffening van Arco nog iets overblijft voor de vennoten of als de overheid alsnog met een of andere schadevergoeding over de brug komt, dan moet u met andere woorden opnieuw een aangifte indienen bij de fiscus.Van Elsuwé voegt er nog aan toe dat ex-minister van Financiën Koen Geens vorig jaar in een gesprek met leden van Arcopar Actieteam beloofde dat hij onterecht betaalde successierechten zou terugbetalen. "Wie per vergissing erfenisrechten betaalde op Arcopar-aandelen zou die rechten via een brief aan het kabinet van Financiën kunnen terugvorderen", zegt Van Elsuwé. Hij weet niet of er in de praktijk al erfenisrechten zijn teruggevorderd."Als u de Arcopar-aandelen vandaag niet 'pro memorie' aangeeft, geldt dit als verzuim", klinkt het bij de FOD Financiën. Bij verzuim betaalt u de (achterstallige) bijkomende rechten plus een boete van 20 procent van dat bedrag."Tenzij er sprake is van bedrieglijk opzet", zegt Stephanie Gabriël van het advocatenkantoor Tuerlinckx. "Dan betaalt u een hogere boete. Die verschilt voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Boven op de bijkomende rechten komt in Brussel en Wallonië nog eens twee keer die rechten en in Vlaanderen één keer die rechten als boete. Het is echter niet helemaal duidelijk wat de fiscus verstaat onder bedrieglijk opzet." Dat betekent in de praktijk dat uw belastingcontroleur beslist of u doelbewust belastingen wilde ontwijken of het in uw geval om een vergetelheid gaat. Voor de volledigheid: de tarieven voor successierechten lopen uiteen van 3 tot 80 procent naar gelang uw band met de overledene en de woonplaats van de overledene.Lees ook het verhaal over de lange lijdensweg van de Arco-coöperanten in Trends van deze week.