Volgens werkgeversorganisatie VBO moeten we dit jaar niet rekenen op beterschap.

Volgens het halfjaarlijkse conjunctuurraport van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) - Focus Conjunctuur genoemd - krimpt het Belgische bbp dit jaar licht. Beterschap is niet meteen in zicht, luidt het.

"Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat de economische toestand hyperdramatisch is, maar we kunnen ook niet zeggen dat we een rooskleurige toekomst tegemoet gaan. Of toch niet in de eerstkomende zes maanden", aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, in een toelichting tijdens de persconferentie.

Oorzaken

Het VBO noemt drie oorzaken die aan de basis liggen van de slabakkende economie. Om te beginnen heeft ons land -als open economie - fel te lijden onder de eurocrisis. De werkgeversorganisatie berekende namelijk dat 69 procent van de Belgische export naar landen gaat waarvan het bbp dit jaar met minder dan 1 procent toeneemt. Voorts belemmeren ook de verzwakte concurrentiepositie van ons land, en het lage consumentenvertrouwen een opleving van de economie.

Groei en werkgelegenheid

Uit de VBO-enquête van deze maand blijkt dat ruim 60 procent van de bedrijfssectoren er rekening mee houdt dat de economische activiteit de komende zes maanden stabiel blijft. Enkel de ICT-sector verwacht een 'beperkte' groei. De resterende 30 procent bereidt zich voor op een verdere terugval van het Belgische bbp.

Ook wat werkgelegenheid betreft, zijn de VBO-leden veeleer somber gestemd. Eenzelfde percentage van 60 procent verwacht dat de werkgelegenheid de komende zes maanden verder afneemt.

Krimp met 0,1 procent

Het VBO heeft op basis van bovenstaande gegevens berekend dat
de Belgische economie dit jaar met 0,1 procent krimpt. Die prognose is pessimistischer dan de voorspelling van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat voor ons land mikt op een lichte groei van 0,2 procent. Volgens de Europese Commissie en de Nationale Bank (NBB) maakt de Belgische economie in 2013 pas op de plaats.

Aanbevelingen

In het rapport geeft het VBO de overheden in ons land nog drie aanbevelingen mee:

1) concurrentiekracht versterken
2) economisch herstel bewerkstelligen door stabiliteit (op fiscaal vlak), rechtszekerheid (wat het eenheidsstatuut betreft) en volharding (lees: begrotingsdiscipline)
3) structurele hervormingen doorvoeren tegen de vergrijzing (BO)

Volgens werkgeversorganisatie VBO moeten we dit jaar niet rekenen op beterschap. Volgens het halfjaarlijkse conjunctuurraport van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) - Focus Conjunctuur genoemd - krimpt het Belgische bbp dit jaar licht. Beterschap is niet meteen in zicht, luidt het."Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat de economische toestand hyperdramatisch is, maar we kunnen ook niet zeggen dat we een rooskleurige toekomst tegemoet gaan. Of toch niet in de eerstkomende zes maanden", aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, in een toelichting tijdens de persconferentie.OorzakenHet VBO noemt drie oorzaken die aan de basis liggen van de slabakkende economie. Om te beginnen heeft ons land -als open economie - fel te lijden onder de eurocrisis. De werkgeversorganisatie berekende namelijk dat 69 procent van de Belgische export naar landen gaat waarvan het bbp dit jaar met minder dan 1 procent toeneemt. Voorts belemmeren ook de verzwakte concurrentiepositie van ons land, en het lage consumentenvertrouwen een opleving van de economie.Groei en werkgelegenheidUit de VBO-enquête van deze maand blijkt dat ruim 60 procent van de bedrijfssectoren er rekening mee houdt dat de economische activiteit de komende zes maanden stabiel blijft. Enkel de ICT-sector verwacht een 'beperkte' groei. De resterende 30 procent bereidt zich voor op een verdere terugval van het Belgische bbp.Ook wat werkgelegenheid betreft, zijn de VBO-leden veeleer somber gestemd. Eenzelfde percentage van 60 procent verwacht dat de werkgelegenheid de komende zes maanden verder afneemt. Krimp met 0,1 procentHet VBO heeft op basis van bovenstaande gegevens berekend dat de Belgische economie dit jaar met 0,1 procent krimpt. Die prognose is pessimistischer dan de voorspelling van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat voor ons land mikt op een lichte groei van 0,2 procent. Volgens de Europese Commissie en de Nationale Bank (NBB) maakt de Belgische economie in 2013 pas op de plaats. AanbevelingenIn het rapport geeft het VBO de overheden in ons land nog drie aanbevelingen mee: 1) concurrentiekracht versterken 2) economisch herstel bewerkstelligen door stabiliteit (op fiscaal vlak), rechtszekerheid (wat het eenheidsstatuut betreft) en volharding (lees: begrotingsdiscipline) 3) structurele hervormingen doorvoeren tegen de vergrijzing (BO)