In een mededeling stellen de eurocommissarissen Stefan Füle (Uitbreiding) en Michel Barnier (Interne Markt) wel dat de Europese Commissie van nabij zal opvolgen of IJsland zijn verplichtingen als lid van de Europese Economische Ruimte (samenwerkingsverband tussen de EU en EVA, nvdr) zal honoreren.

Zowel Groot-Brittannië als Nederland hebben laten verstaan dat ze de kwestie aanhangig willen maken bij de juridische instanties van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Als lid van EVA moet IJsland immers de Europese richtlijn over de garanties voor depositohouders respecteren.

Füle en Barnier beklemtoonden echter dat ze "volledig geëngageerd" blijven in de toetredingsonderhandelingen die vorig jaar van start gingen. In dat kader wordt momenteel de conformiteit van de IJslandse wetgeving met het Europese acquis gescreend. Echte onderhandelingen zijn nog niet aangevat.

Het uitblijven van een oplossing voor het geschil met Groot-Brittannië en Nederland kan het toetredingsproces op termijn wel beïnvloeden. De juridische beslechting in de schoot van EVA zou tot twee jaar in beslag kunnen nemen en tijdens de eigenlijke toetredingsonderhandelingen beschikken de Britten en de Nederlanders over tal van blokkeringsmogelijkheden.

De IJslandse kiezers kantten zich zaterdag tegen het voorstel voor de terugbetaling van Groot-Brittannië en Nederland. Beide landen moesten spaarders uit eigen land voor miljarden euro's tegemoet komen toen Icesave eind 2008 overkop ging.

In een mededeling stellen de eurocommissarissen Stefan Füle (Uitbreiding) en Michel Barnier (Interne Markt) wel dat de Europese Commissie van nabij zal opvolgen of IJsland zijn verplichtingen als lid van de Europese Economische Ruimte (samenwerkingsverband tussen de EU en EVA, nvdr) zal honoreren. Zowel Groot-Brittannië als Nederland hebben laten verstaan dat ze de kwestie aanhangig willen maken bij de juridische instanties van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Als lid van EVA moet IJsland immers de Europese richtlijn over de garanties voor depositohouders respecteren. Füle en Barnier beklemtoonden echter dat ze "volledig geëngageerd" blijven in de toetredingsonderhandelingen die vorig jaar van start gingen. In dat kader wordt momenteel de conformiteit van de IJslandse wetgeving met het Europese acquis gescreend. Echte onderhandelingen zijn nog niet aangevat. Het uitblijven van een oplossing voor het geschil met Groot-Brittannië en Nederland kan het toetredingsproces op termijn wel beïnvloeden. De juridische beslechting in de schoot van EVA zou tot twee jaar in beslag kunnen nemen en tijdens de eigenlijke toetredingsonderhandelingen beschikken de Britten en de Nederlanders over tal van blokkeringsmogelijkheden. De IJslandse kiezers kantten zich zaterdag tegen het voorstel voor de terugbetaling van Groot-Brittannië en Nederland. Beide landen moesten spaarders uit eigen land voor miljarden euro's tegemoet komen toen Icesave eind 2008 overkop ging.