Concreet telt de BVPI 2,8 miljoen individuen (van wie 307.000 zelfstandigen) die deel uitmaken van de tweede pensioenpijler, tegenover 2,7 miljoen mensen die kiezen voor het pensioensparen.

"De cijfers evolueren constant, maar we kunnen toch zeggen dat de tweede pijler de laatste jaren is gedemocratiseerd. Steeds meer sectoren, 43 in totaal, kiezen al voor een aanvullend pensioen", verduidelijkt BVPI-voorzitter Philip Neyt. "Drie op de vier werknemers zijn intussen gedekt."

De laatste tien jaar is het aantal werknemers en zelfstandigen in de tweede pijler verdubbeld. Bij de pensioenfondsen was er in die periode zelfs een verviervoudiging, tot meer dan 1,4 miljoen aangeslotenen. Dat is vooral te danken aan het feit dat heel wat grote sectoren zoals metaal, bouw en non-profit hun werknemers aansloten bij een pensioenfonds.

Toch blijven er nog grote verschillen in de opgebouwde pensioenrechten. Zo bedraagt de gemiddelde verworven reserve 18.756,02 euro, terwijl de mediaanwaarde op amper 3.656,6 euro ligt. "Heel wat sectoren zijn nu pas gestart met het aanvullend pensioen, wat de lage mediaanwaarde verklaart. Maar die mediaan neemt elk jaar toe", aldus Neyt. "Ik hoop dat de sociale partners verder oog zullen hebben voor extra aangroei", liet de BVPI-voorzitter optekenen.

Wie in ons land na zijn loopbaan aan rust toe is, kon tijdens die loopbaan in principe een beroep hebben gedaan op vier pensioenpijlers:

- een wettelijk pensioen gegarandeerd door de overheid

- een pensioenfonds via de werkgever of een equivalent voor zelfstandigen

- een individueel pensioen via een pensioenspaarfonds of levensverzekering

- beleggingsproducten met het oog op een pensioen

Concreet telt de BVPI 2,8 miljoen individuen (van wie 307.000 zelfstandigen) die deel uitmaken van de tweede pensioenpijler, tegenover 2,7 miljoen mensen die kiezen voor het pensioensparen."De cijfers evolueren constant, maar we kunnen toch zeggen dat de tweede pijler de laatste jaren is gedemocratiseerd. Steeds meer sectoren, 43 in totaal, kiezen al voor een aanvullend pensioen", verduidelijkt BVPI-voorzitter Philip Neyt. "Drie op de vier werknemers zijn intussen gedekt." De laatste tien jaar is het aantal werknemers en zelfstandigen in de tweede pijler verdubbeld. Bij de pensioenfondsen was er in die periode zelfs een verviervoudiging, tot meer dan 1,4 miljoen aangeslotenen. Dat is vooral te danken aan het feit dat heel wat grote sectoren zoals metaal, bouw en non-profit hun werknemers aansloten bij een pensioenfonds.Toch blijven er nog grote verschillen in de opgebouwde pensioenrechten. Zo bedraagt de gemiddelde verworven reserve 18.756,02 euro, terwijl de mediaanwaarde op amper 3.656,6 euro ligt. "Heel wat sectoren zijn nu pas gestart met het aanvullend pensioen, wat de lage mediaanwaarde verklaart. Maar die mediaan neemt elk jaar toe", aldus Neyt. "Ik hoop dat de sociale partners verder oog zullen hebben voor extra aangroei", liet de BVPI-voorzitter optekenen.