De drie economen, onder wie Charles Goodhart, betwisten de analyse die Piketty in zijn boek uit de doeken doet. Volgens de Franse econoom is de ongelijkheid de afgelopen decennia sterk toegenomen, omdat het rendement van kapitaal veel groter was dan de economische groei. Die tendens zal de komende jaren doorzetten, stelt Piketty.

Klopt niet, klinkt het bij Goodhart en zijn kompanen. Zij zijn ervan overtuigd dat de toenemende ongelijkheid sinds 1970 het gevolg is van demografische ontwikkelingen. De economen stellen dat de toename van het aantal arbeidskrachten de ongelijkheid vergroot. Zo is bijvoorbeeld de wereldbevolking op arbeidsleeftijd sinds de integratie van China en Oost-Europa in 1990 sterk gegroeid.

"Ongelijkheid zal dalen"

"Door die toename zijn de lonen in de ontwikkelde landen gedaald", aldus de economen. Daardoor daalde het aandeel van het inkomen uit arbeid in het totale inkomen. Een tweede factor die zijn stempel drukte op de ongelijkheid is de verschuiving van industriële activiteit naar China en Oost-Europa. Gevolgd door een daling van de inflatie, een lage rente en een stijging van de financiële markten.

Als de drie economen naar de toekomst kijken zijn ze veel optimistischer dan Piketty. Volgens hen zal het aantal arbeidskrachten de komende twintig jaar sterk afnemen. Zij zijn er dan ook van overtuigd dat de geschiedenis zich niet zal herhalen. De economen voorspellen juist het omgekeerde: Een kleinere beroepsbevolking zal leiden tot stijgende lonen, een groter aandeel van het inkomen uit arbeid en daling van de ongelijkheid. (NS)

De drie economen, onder wie Charles Goodhart, betwisten de analyse die Piketty in zijn boek uit de doeken doet. Volgens de Franse econoom is de ongelijkheid de afgelopen decennia sterk toegenomen, omdat het rendement van kapitaal veel groter was dan de economische groei. Die tendens zal de komende jaren doorzetten, stelt Piketty. Klopt niet, klinkt het bij Goodhart en zijn kompanen. Zij zijn ervan overtuigd dat de toenemende ongelijkheid sinds 1970 het gevolg is van demografische ontwikkelingen. De economen stellen dat de toename van het aantal arbeidskrachten de ongelijkheid vergroot. Zo is bijvoorbeeld de wereldbevolking op arbeidsleeftijd sinds de integratie van China en Oost-Europa in 1990 sterk gegroeid."Door die toename zijn de lonen in de ontwikkelde landen gedaald", aldus de economen. Daardoor daalde het aandeel van het inkomen uit arbeid in het totale inkomen. Een tweede factor die zijn stempel drukte op de ongelijkheid is de verschuiving van industriële activiteit naar China en Oost-Europa. Gevolgd door een daling van de inflatie, een lage rente en een stijging van de financiële markten. Als de drie economen naar de toekomst kijken zijn ze veel optimistischer dan Piketty. Volgens hen zal het aantal arbeidskrachten de komende twintig jaar sterk afnemen. Zij zijn er dan ook van overtuigd dat de geschiedenis zich niet zal herhalen. De economen voorspellen juist het omgekeerde: Een kleinere beroepsbevolking zal leiden tot stijgende lonen, een groter aandeel van het inkomen uit arbeid en daling van de ongelijkheid. (NS)