Cultuursubsidies, voor de ene zijn ze een verspilling van middelen, voor de andere een investering in maatschappelijke baten of filantropie. Hoewel, Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) lijkt erin te slagen een paradigmaverschuiving op gang te brengen.
...

Cultuursubsidies, voor de ene zijn ze een verspilling van middelen, voor de andere een investering in maatschappelijke baten of filantropie. Hoewel, Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) lijkt erin te slagen een paradigmaverschuiving op gang te brengen. Hij genoot aan het begin van zijn ambtstermijn nochtans weinig vertrouwen op het terrein. Hij moest aan het begin van de legislatuur meteen snijden in de cultuursubsidies. Maar hij predikte het principe van snoeien om te bloeien. En hij kreeg gelijk. Nu hebben de grote huizen meer geld en de permanente besparingsangst in de sector lijkt geluwd. Gatz heeft een bres geslagen in de muur die traditioneel de cultuurwereld van de privéfinanciering scheidt. In Vlaanderen waren sponsoring en mecenaat ondergeschikt aan subsidies. De minister zette een beleid op dat het aantrekken van privékapitaal voor de cultuursector makkelijker maakt. Daarbij respecteert hij de sector als een volwaardige, economische groeimarkt. Dat is een interessant perspectief en waardeert creatievelingen eerder als entrepreneur dan als profiteur. Terecht, want de creatieve sector is goed voor 3 procent van het bruto binnenlands product. Niet alle initiatieven raakten al uit de startblokken, maar de uitbreiding van de taxshelter naar de podiumkunsten zit op kruissnelheid. Een jaar nadat de podiumkunsten voor het eerst een beroep hebben kunnen doen op het fiscale gunstregime, blijkt de balans bemoedigend. Zo'n 38 miljoen euro aan privékapitaal vloeide vorig jaar op die manier naar de muziek- en podiumkunsten. Dat bedrag zal volgend jaar wellicht stijgen. Het mechanisme maakt privé-investeringen in de kunsten rendabel voor een investeerder die zijn winst liever aan het werk zet, dan er belastingen op te betalen. En producenten die om centen moeten gaan bedelen, krijgen een belangrijk verkoopargument in handen.