De Belgische schuldgraad is in 2012 met 99,8 procent van het bbp net onder de grens van 100 procent gebleven. Dat blijkt woensdag bij de voorstelling van het jaarverslag van het Agentschap van de Schuld.

Zonder ingrepen komt de schuld dit jaar boven de 100 procent uit. "Maar de regering wenst dit niet te laten gebeuren en we zullen de nodige maatregelen nemen", aldus minister van Financiën Koen Geens. Dat was immers ook afgesproken met de Europese Commissie tijdens de vorige begrotingscontrole.

De staatsschuld kwam vorig jaar uit op 99,8 procent van het bbp. Dat is 2 procent meer dan in 2011, als gevolg van de verslechterde conjunctuur, de bijdrage van ons land aan het Europese noodfonds en de kapitaalinjectie in Dexia.

Toch lag de toename van de Belgische staatsschuld lager dan het gemiddelde van de eurozone, waardoor de kloof tussen België en de eurozone daalde van 10,5 naar 9,2 procent.

Marc Monbaliu, administrateur-generaal van de Thesaurie, wijst op het symbolische belang om onder de drempel van 100 procent te blijven. "Het is niet noodzakelijk hét criterium om een negatief oordeel te vellen, maar het is symbolisch belangrijk", stelt Monbaliu.

Minister Geens laat verstaan dat de regering de nodige maatregelen zal nemen om de schuld niet boven de 100 procent te laten stijgen: enerzijds door de begroting onder controle te houden, en anderzijds door de verkoop van activa, zoals de verkoop in april van Royal Park Investment (de 'bad bank' van Fortis).

De minister benadrukt nog dat de lidstaten - door de nieuwe Europese begrotingsregels - verplicht zullen worden hun schuldgraad jaarlijks met 2 procent af te bouwen tot die gedaald is tot 60 procent. "Dat wordt een regel van intern recht", voegt hij er aan toe. (Belga/BO)

De Belgische schuldgraad is in 2012 met 99,8 procent van het bbp net onder de grens van 100 procent gebleven. Dat blijkt woensdag bij de voorstelling van het jaarverslag van het Agentschap van de Schuld.Zonder ingrepen komt de schuld dit jaar boven de 100 procent uit. "Maar de regering wenst dit niet te laten gebeuren en we zullen de nodige maatregelen nemen", aldus minister van Financiën Koen Geens. Dat was immers ook afgesproken met de Europese Commissie tijdens de vorige begrotingscontrole. De staatsschuld kwam vorig jaar uit op 99,8 procent van het bbp. Dat is 2 procent meer dan in 2011, als gevolg van de verslechterde conjunctuur, de bijdrage van ons land aan het Europese noodfonds en de kapitaalinjectie in Dexia. Toch lag de toename van de Belgische staatsschuld lager dan het gemiddelde van de eurozone, waardoor de kloof tussen België en de eurozone daalde van 10,5 naar 9,2 procent. Marc Monbaliu, administrateur-generaal van de Thesaurie, wijst op het symbolische belang om onder de drempel van 100 procent te blijven. "Het is niet noodzakelijk hét criterium om een negatief oordeel te vellen, maar het is symbolisch belangrijk", stelt Monbaliu. Minister Geens laat verstaan dat de regering de nodige maatregelen zal nemen om de schuld niet boven de 100 procent te laten stijgen: enerzijds door de begroting onder controle te houden, en anderzijds door de verkoop van activa, zoals de verkoop in april van Royal Park Investment (de 'bad bank' van Fortis). De minister benadrukt nog dat de lidstaten - door de nieuwe Europese begrotingsregels - verplicht zullen worden hun schuldgraad jaarlijks met 2 procent af te bouwen tot die gedaald is tot 60 procent. "Dat wordt een regel van intern recht", voegt hij er aan toe. (Belga/BO)