De verlaging wordt ook nog eens gekoppeld aan een negatieve outlook. Moody's had de rating van Spanje eind september 2010 al verlaagd van de maximale "Aaa" naar "Aa1". Nu volgt een nieuwe verlaging, maar "Aa2" blijft niettemin een heel goede beoordeling.

Moody's verwacht dat de eventuele herstructureringskosten van
de bankensector hoger zullen uitvallen dan de regering momenteel verwacht. Daardoor zou de graad van de overheidsschuld opnieuw stijgen.

Bovendienblijft Moody's bezorgd "over de capaciteit van de Spaanse regering om de noodzakelijke structurele en duurzame verbetering van de overheidsfinanciën te bereiken".

De verlaging wordt ook nog eens gekoppeld aan een negatieve outlook. Moody's had de rating van Spanje eind september 2010 al verlaagd van de maximale "Aaa" naar "Aa1". Nu volgt een nieuwe verlaging, maar "Aa2" blijft niettemin een heel goede beoordeling. Moody's verwacht dat de eventuele herstructureringskosten van de bankensector hoger zullen uitvallen dan de regering momenteel verwacht. Daardoor zou de graad van de overheidsschuld opnieuw stijgen. Bovendienblijft Moody's bezorgd "over de capaciteit van de Spaanse regering om de noodzakelijke structurele en duurzame verbetering van de overheidsfinanciën te bereiken".