In vergelijking met het tweede kwartaal 2009 is er wel een terugval met 0,2 procent.

De lichte opleving is voor een groot deel te danken aan stimulusmaatregelen die de autoverkoop een boost hebben gegeven. Ook de Spaanse gezinnen hebben van april tot juni 0,7 procent meer geconsumeerd.

De centrale bank looft de saneringsmaatregelen die de regering heeft genomen om de overheidsfinanciën op orde te brengen, maar wijst er ook op dat Madrid zich maar beter klaarmaakt om aanvullende maatregelen te nemen.

Ook met de Italiaanse economie gaat het beter. Het Italiaanse bbp stijgt in het tweede kwartaal met 0,4 procent, blijkt uit voorlopige cijfers van het Italiaanse bureau voor Statistiek. In vergelijking met een jaar eerder groeit de economie 1,1 procent.

In vergelijking met het tweede kwartaal 2009 is er wel een terugval met 0,2 procent. De lichte opleving is voor een groot deel te danken aan stimulusmaatregelen die de autoverkoop een boost hebben gegeven. Ook de Spaanse gezinnen hebben van april tot juni 0,7 procent meer geconsumeerd.De centrale bank looft de saneringsmaatregelen die de regering heeft genomen om de overheidsfinanciën op orde te brengen, maar wijst er ook op dat Madrid zich maar beter klaarmaakt om aanvullende maatregelen te nemen.Ook met de Italiaanse economie gaat het beter. Het Italiaanse bbp stijgt in het tweede kwartaal met 0,4 procent, blijkt uit voorlopige cijfers van het Italiaanse bureau voor Statistiek. In vergelijking met een jaar eerder groeit de economie 1,1 procent.