Afgelopen vrijdag maakte het onafhankelijke consultancybedrijf Oliver Wyman de resultaten van de lang verwachte stresstests voor Spaanse banken bekend. Daaruit blijkt dat de Spaanse banken samen 60 miljard tekort komen mocht het Spaanse 'worst case scenario' zich voltrekken. In de stresstests werden de banken onderworpen aan een doemscenario waarin de Spaanse economie drie jaar op rij krimpt. De 60 miljard lag in de lijn met de verwachtingen.

Veel te optimistisch, oordeelt kredietbeoordelaar Moody's in een rapport. Volgens Moody's loopt het kapitaaltekort voor de Spaanse banken op tot 105 miljard euro, of bijna het dubbele van de raming die de Spaanse overheid vorige week liet optekenen.

"De kapitaalnormen waaraan de banken volgens de Spaanse overheid in een 'zeer ongunstig scenario' moeten voldoen, stemmen niet overeen met onze ramingen," aldus Moody's-analisten Maria Jose Mori en Alberto Postigo. Ze blijken dus te optimistisch. De analisten waarschuwen in hun rapport ook voor de gevolgen van ongeloofwaardige stresstests. "Als de financiële markten de tests in twijfel trekken, bestaat het gevaar erin dat de inspanningen van de regering om het vertrouwen in de solvabiliteit van de Spaanse banken te herstellen volledig worden ondermijnd," luidt het.

Volgens Moody's werd in de stresstest voor de Spaanse banken een kernkapitaalratio van 'slechts' 6 procent gehanteerd, terwijl een ratiovan 8 tot 10 procent gebruikelijk lijkt. De kredietbeoordelaar wijst in dat verband naar de stresstests voor de Ierse banken, waar een kapitaalbuffer van 9 procent de norm was. (Bloomberg/BO)

Afgelopen vrijdag maakte het onafhankelijke consultancybedrijf Oliver Wyman de resultaten van de lang verwachte stresstests voor Spaanse banken bekend. Daaruit blijkt dat de Spaanse banken samen 60 miljard tekort komen mocht het Spaanse 'worst case scenario' zich voltrekken. In de stresstests werden de banken onderworpen aan een doemscenario waarin de Spaanse economie drie jaar op rij krimpt. De 60 miljard lag in de lijn met de verwachtingen.Veel te optimistisch, oordeelt kredietbeoordelaar Moody's in een rapport. Volgens Moody's loopt het kapitaaltekort voor de Spaanse banken op tot 105 miljard euro, of bijna het dubbele van de raming die de Spaanse overheid vorige week liet optekenen. "De kapitaalnormen waaraan de banken volgens de Spaanse overheid in een 'zeer ongunstig scenario' moeten voldoen, stemmen niet overeen met onze ramingen," aldus Moody's-analisten Maria Jose Mori en Alberto Postigo. Ze blijken dus te optimistisch. De analisten waarschuwen in hun rapport ook voor de gevolgen van ongeloofwaardige stresstests. "Als de financiële markten de tests in twijfel trekken, bestaat het gevaar erin dat de inspanningen van de regering om het vertrouwen in de solvabiliteit van de Spaanse banken te herstellen volledig worden ondermijnd," luidt het. Volgens Moody's werd in de stresstest voor de Spaanse banken een kernkapitaalratio van 'slechts' 6 procent gehanteerd, terwijl een ratiovan 8 tot 10 procent gebruikelijk lijkt. De kredietbeoordelaar wijst in dat verband naar de stresstests voor de Ierse banken, waar een kapitaalbuffer van 9 procent de norm was. (Bloomberg/BO)