Maar het vraagt tijd om de beurs op een gezondere economische leest te schoeien. Vermeulen: "Het vertrouwen bij de bedrijven en gezinnen staat nog altijd op een laag pitje. Iedereen spant de buikriem aan, houdt een slag om de arm en legt een spaarpotje aan. Consumenten bouwen schulden af. Bedrijven genereren een pak vrije cashflow, maar ze herinvesteren dat geld niet. Grote Amerikaanse bedrijven geven bijvoorbeeld obligaties uit en kopen met de opbrengst eigen aandelen in. Dat is een goede deal voor hen, maar de economie komt daar geen meter mee vooruit. De centrale banken geven dus gas, maar de versnelling van de reële economie staat nog in neutraal. Wij denken dat de economie pas helemaal herstelt als dat vertrouwen terugkeert bij de bedrijven en de gezinnen. En dat vertrouwen keert pas terug als de overheden hun tekorten op een structurele manier afbouwen."

Daarover zijn de meningen verdeeld. Er wordt ook gewaarschuwd dat overheden niet te snel de voet van het budgettaire gaspedaal mogen halen, want dat zou het herstel kunnen fnuiken? Vermeulen: "Natuurlijk is er een negatief effect op de economie als de tekorten verminderd worden. Maar het herstel van het vertrouwen maakt dat op iets langere termijn meer dan goed. Een duurzaam herstel van de economie en van de werkgelegenheid, en dus ook van de beurzen, is maar mogelijk als de overheidsfinanciën op een geloofwaardige manier gesaneerd worden. België kan nog geen adelbrieven voorleggen. Persoonlijk vind ik ook dat de overheid nu investeringssteun, bijvoorbeeld in de vorm van versnelde afschrijvingen, moet geven aan de bedrijven. Dat kan hen over de streep halen om te investeren en zo het herstel een nieuw elan te geven."

Als we naar andere criteria kijken zoals de koers-winstverhouding of de boekwaarde, mogen we aandelen dan nog altijd goedkoop noemen? Vermeulen: "Jazeker. In Europa noteren de aandelen over het algemeen niet ver boven hun boekwaarde. Ook de dividendrendementen zijn hoog, vaak hoger dan het obligatierendement van dezelfde bedrijven. Dat ondersteunt de aandelenkoersen. Bovendien hebben Europese bedrijven bijzonder snel en scherp gereageerd op de crisis. Dat is een nieuw gegeven. Tijdens voorbije recessies absorbeerden Europese bedrijven de klap meestal via een lagere winstmarge. Nu zijn ze erin geslaagd om de marges en de cashflow te beschermen. De Europese bedrijfssector heeft de crisis zeer goed opgevangen en dat verdient een opwaardering, omdat de bescherming naar beneden veel groter is geworden. De huidige waardering is dus geen argument om de beurzen niet te laten stijgen, tenzij een nieuwe recessie uitbreekt. Vertrouwen, dat is het essentiële ingrediënt dat ontbreekt, maar dat keert geleidelijk terug. Op een termijn van drie tot vijf jaar kan je met aandelen weinig verkeerd doen."

D.K.

Maar het vraagt tijd om de beurs op een gezondere economische leest te schoeien. Vermeulen: "Het vertrouwen bij de bedrijven en gezinnen staat nog altijd op een laag pitje. Iedereen spant de buikriem aan, houdt een slag om de arm en legt een spaarpotje aan. Consumenten bouwen schulden af. Bedrijven genereren een pak vrije cashflow, maar ze herinvesteren dat geld niet. Grote Amerikaanse bedrijven geven bijvoorbeeld obligaties uit en kopen met de opbrengst eigen aandelen in. Dat is een goede deal voor hen, maar de economie komt daar geen meter mee vooruit. De centrale banken geven dus gas, maar de versnelling van de reële economie staat nog in neutraal. Wij denken dat de economie pas helemaal herstelt als dat vertrouwen terugkeert bij de bedrijven en de gezinnen. En dat vertrouwen keert pas terug als de overheden hun tekorten op een structurele manier afbouwen." Daarover zijn de meningen verdeeld. Er wordt ook gewaarschuwd dat overheden niet te snel de voet van het budgettaire gaspedaal mogen halen, want dat zou het herstel kunnen fnuiken? Vermeulen: "Natuurlijk is er een negatief effect op de economie als de tekorten verminderd worden. Maar het herstel van het vertrouwen maakt dat op iets langere termijn meer dan goed. Een duurzaam herstel van de economie en van de werkgelegenheid, en dus ook van de beurzen, is maar mogelijk als de overheidsfinanciën op een geloofwaardige manier gesaneerd worden. België kan nog geen adelbrieven voorleggen. Persoonlijk vind ik ook dat de overheid nu investeringssteun, bijvoorbeeld in de vorm van versnelde afschrijvingen, moet geven aan de bedrijven. Dat kan hen over de streep halen om te investeren en zo het herstel een nieuw elan te geven." Als we naar andere criteria kijken zoals de koers-winstverhouding of de boekwaarde, mogen we aandelen dan nog altijd goedkoop noemen? Vermeulen: "Jazeker. In Europa noteren de aandelen over het algemeen niet ver boven hun boekwaarde. Ook de dividendrendementen zijn hoog, vaak hoger dan het obligatierendement van dezelfde bedrijven. Dat ondersteunt de aandelenkoersen. Bovendien hebben Europese bedrijven bijzonder snel en scherp gereageerd op de crisis. Dat is een nieuw gegeven. Tijdens voorbije recessies absorbeerden Europese bedrijven de klap meestal via een lagere winstmarge. Nu zijn ze erin geslaagd om de marges en de cashflow te beschermen. De Europese bedrijfssector heeft de crisis zeer goed opgevangen en dat verdient een opwaardering, omdat de bescherming naar beneden veel groter is geworden. De huidige waardering is dus geen argument om de beurzen niet te laten stijgen, tenzij een nieuwe recessie uitbreekt. Vertrouwen, dat is het essentiële ingrediënt dat ontbreekt, maar dat keert geleidelijk terug. Op een termijn van drie tot vijf jaar kan je met aandelen weinig verkeerd doen." D.K.