Dat werd berekend door de redacties van L'Echo en De Tijd. De zeer snelle stijging van de Belgische rente is slecht nieuws voor de overheid, die volgend jaar bijna 80 miljard euro moet lenen. Als de rente op lange en korte termijn stabiliseert op het huidige peil, stijgen de rentelasten in vergelijking met de raming van de begroting 2012 met zowat 850 miljoen op jaarbasis.

De Franstalige krant L'Echo raamt bovendien de kost van de politieke crisis op 1,8 miljard euro, omdat België nu meer moet betalen om te lenen op de obligatiemarkt en omdat de rentelast op de staatsschuld gestegen is sinds het begin van de politieke crisis medio 2010. De meerkost is het gevolg van de 30 tot 50 basispunten extra die de federale staat moet betalen op zijn leningen, omdat investeerders minder vertrouwen hebben in een regering die niet over zijn volledig bevoegdheden kan beschikken. (Belga/RDM)

Dat werd berekend door de redacties van L'Echo en De Tijd. De zeer snelle stijging van de Belgische rente is slecht nieuws voor de overheid, die volgend jaar bijna 80 miljard euro moet lenen. Als de rente op lange en korte termijn stabiliseert op het huidige peil, stijgen de rentelasten in vergelijking met de raming van de begroting 2012 met zowat 850 miljoen op jaarbasis. De Franstalige krant L'Echo raamt bovendien de kost van de politieke crisis op 1,8 miljard euro, omdat België nu meer moet betalen om te lenen op de obligatiemarkt en omdat de rentelast op de staatsschuld gestegen is sinds het begin van de politieke crisis medio 2010. De meerkost is het gevolg van de 30 tot 50 basispunten extra die de federale staat moet betalen op zijn leningen, omdat investeerders minder vertrouwen hebben in een regering die niet over zijn volledig bevoegdheden kan beschikken. (Belga/RDM)