"Geen verrassing"

"Tijd voor de verantwoordelijken om zelf in de buidel te tasten"

Voorlopig gaat het slechts om een advies, dat weliswaar meestal gevolgd wordt door het hof. "Bij een definitieve uitspraak zal de regering moeten onderzoeken in hoeverre en op welke manier een eventuele gedeeltelijke schadeloosstelling kan passen binnen de krijtlijnen die het Europees Hof zal trekken", zo houdt Peter Dedecker een behoorlijke slag om de arm.

De N-VA'er waarschuwt dat "een bijdrage van andere partijen dan de overheid" de enige vorm van vergoeding is die niet betwist zal worden. "De vergoeding van de coöperanten met belastinggeld werd betwist door zowel gedupeerden van andere financiële instellingen, als de Europese Commissie."

Tijd dus voor de verantwoordelijken zelf - "ACW en aanverwante instellingen" - om in de buidel te tasten, besluit Dedecker. Zij hebben daar volgens hem ook de middelen toe. "Men beschikt over de 115 miljoen euro die het ACW ontving voor de afkoop van de winstbewijzen die volgens verschillende specialisten de coöperanten toebehoorden, de miljoenen euro's aan dividenden uit Arcofin en een ruime vastgoedportefeuille", aldus nog Dedecker. "Ik roep hen dan ook op klaarheid te scheppen over een bijdrage aan de schadevergoeding en een einde te maken aan de onzekerheid voor de coöperanten."

"Overleg plegen bij de definitieve uitspraak"

"De regering zal het advies besturen en overleg plegen wanneer de definitieve uitspraak voorligt"

De regering zal het negatief advies van de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie over de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten bestuderen. Er komt overleg wanneer de definitieve uitspraak van het Hof voorligt, zo laat het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt donderdag weten. Het kabinet wijst erop dat het momenteel nog om een advies gaat.

"Het gaat voorlopig om een niet bindend advies. Na de zomer zal het Hof een definitieve uitspraak doen. Meestal wordt het advies van de advocaat-generaal gevolgd", zegt het kabinet Financiën.

"De regering zal het advies besturen en overleg plegen wanneer de definitieve uitspraak voorligt. Er dient tenslotte op gewezen te worden dat ook de uitkomst van de lopende vereffening dient afgewacht te worden."

"Wij zijn verheugd met dit advies"

BELGA
© BELGA

De advocaat van de Dexia-aandeelhouders reageert "verheugd" op het negatief advies van de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie. Het wordt nog 18 tot 24 maanden wachten eer de Raad van State - het startpunt van de lange juridische weg - uitspraak zal doen, verwacht meester Erik Monard.

Monard is de advocaat van verschillende Dexia-aandeelhouders die op initiatief van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) de zaak gestart hadden. Zij vinden dat ze gediscrimineerd worden ten opzichte van de coöperanten, die via Arco indirect aandeelhouder zijn van de Belgisch-Franse bank die over de kop ging.

"We zijn verheugd met dit advies. Tot vandaag moeten we vaststellen dat de hete aardappel naar voren wordt geschoven en de beslissing wordt uitgesteld", zegt Monard. Hij blijft erbij dat het Grondwettelijk Hof - dat verschillende vragen kreeg vanuit de Raad van State, maar zelf vragen stelde aan het EU-Hof - op basis van de Belgische rechtsprincipes reeds een beslissing had kunnen nemen.

Nu wordt het enkele maanden wachten op de beslissing van het Europees Hof van Justitie zelf. Dan gaat het naar het Grondwettelijk Hof die de Raad van State zal antwoorden. Daar zal eerst de auditeur zich uitspreken vooral er een uitspraak komt. Dit alles kan 12 tot 24 maanden duren, aldus Monard. Maar volgens hem gaat het om een "hoogst gezaghebbend advies". Hij verwacht dat uiteindelijk de betreffende KB's van de waarborg vernietigd zullen worden.

Zo komen overigens meteen ook de lokale verkiezingen van 2018 en federale en regionale verkiezingen van 2019 een stuk dichterbij.

De individuele Dexia-aandeelhouders pleiten volgens Monard voor een oplossing die gelijk is voor alle aandeelhouders. Hij pleit om de meerwaarde bij een eventuele verkoop van Belfius - de genationaliseerde Belgische tak van Dexia - aan de Dexia-aandeelhouders te geven.

"Schadevergoeding moet oplossing bieden"

Voor Deminor toont het negatieve advies van de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie opnieuw aan dat een staatsgarantie niet de oplossing zal bieden voor de gedupeerden. Coöperanten kunnen enkel via een schadevergoeding in de hangende rechtszaken nog een vergoeding krijgen, zo pleit het juridisch adviesbureau voor de eigen zaak.

"Het is tijd voor alle betrokken partijen om in te zien dat de staatsgarantie ten dode opgeschreven is"

In een reactie stelt Deminor dat de advocaat-generaal "brandhout gemaakt heeft" van de staatsgarantie. "We hebben reeds vanaf de eerste dag in onze tussenkomst in het dossier gewaarschuwd dat er een ernstig probleem is met de geldigheid van de staatsgarantie", verduidelijkt Erik Bomans van Deminor.

Deminor vertegenwoordigt inmiddels zowat 2.200 coöperanten in een zaak voor de Brusselse rechtbank van koophandel waarin het adviesbureau zowel Arco, Arco-topvrouw Francine Swiggers, Belfius als de Belgische staat dagvaardde. Deminor werkt hierbij ook samen met de actiegroep Arcopar Actieteam.

Een minnelijke schikking in een dergelijke procedure moet de oplossing bieden voor de gedupeerden, stelt Deminor. "Het is tijd voor alle betrokken partijen om in te zien dat de staatsgarantie ten dode opgeschreven is en dat enkel een schadevergoeding van de Arco-coöperanten nog een mogelijke uitweg aan de coöperanten kan bieden." Zo'n schadevergoeding wil Deminor bekomen door aan te tonen dat de coöperanten misleid werden toen ze coöperatieve aandelen kochten.

"Tijd voor plan B"

"Het goede aan de uitspraak is dat men zich niet meer kan verstoppen achter de lopende procedures"

Voor actiegroep Arcopar Actieteam betekent het negatief advies van de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justie over de Arco-waarborgregeling dat men zich niet langer mag verstoppen achter de lopende procedures. Tijd voor een Plan B, klinkt het. Ook voor Geld terug van Arco, een andere vereniging van gedupeerde coöperanten, moet er op korte termijn een oplossing komen.

Het negatieve advies is niet goed maar ligt wel binnen de verwachtingen, zegt voorzitter Joost Van Elsuwé van Arcopar Actieteam. "Het goede aan de uitspraak is dat men zich niet meer kan verstoppen achter de lopende procedures. In het advies wordt echt brandhout gemaakt van de regeling. De kans dat die er nog komt, is heel, heel klein." Daarom begrijpt hij de reactie van bijvoorbeeld minister van Financiën Van Overtveldt niet, die zei dat er overleg gepleegd zal worden wanneer de definitieve uitspraak voorligt. "Vandaag moet men een plan B uitwerken voor de coöperanten."

Geld terug van Arco reageert dan weer fors richting de politiek en spreekt onder meer van een "contractbreuk". De staat, Belfius en beweging.net moeten nu hun goede wil tonen en met de aandeelhouders aan tafel zitten of een bemiddelaar aanstellen. "Het valt te vrezen dat indien de overheid ondanks het regeerakkoord niet op korte termijn met initiatieven en oplossingen komt, de hele affaire als een boemerang zal terug komen naar de politiek in het algemeen", zegt de advocaat van de actiegroep, Geert Lenssens.

"Nood aan overlegde oplossing"

"Als iedereen een kleine inspanning doet, is een uitvoerbare en juridisch verdedigbare oplossing zeker mogelijk."

CD&V houdt vast aan de overlegde oplossing voor de ARCO-coöperanten, zoals afgesproken in het regeerakkoord. Liever dat dan nog jarenlang procederen, zegt Kamerfractieleider Servais Verherstraeten. "Als iedereen een kleine inspanning doet, is een uitvoerbare en juridisch verdedigbare oplossing zeker mogelijk."

"Binnen de regering zijn afspraken gemaakt", aldus Verherstraeten. "Eerder dan nog jarenlang verder te procederen, pleit ik voor een overlegde oplossing waarbij de ARCO-spaarder, die ook een kleine spaarder is, een rechtvaardige vergoeding krijgt."

CD&V - met tal van historische banden met ARCO en het voormalige ACW - wil de coalitiepartners niet opjagen, verzekert Verherstraeten. "Ik ben gewoon bang voor een juridische processie van Echternach, want na het Europees Hof volgen nog het Grondwettelijk Hof en de Raad van State. Overleg zal ook de nodige tijd vragen, maar er zijn daarover afspraken gemaakt."

(Belga/NS)

Voorlopig gaat het slechts om een advies, dat weliswaar meestal gevolgd wordt door het hof. "Bij een definitieve uitspraak zal de regering moeten onderzoeken in hoeverre en op welke manier een eventuele gedeeltelijke schadeloosstelling kan passen binnen de krijtlijnen die het Europees Hof zal trekken", zo houdt Peter Dedecker een behoorlijke slag om de arm.De N-VA'er waarschuwt dat "een bijdrage van andere partijen dan de overheid" de enige vorm van vergoeding is die niet betwist zal worden. "De vergoeding van de coöperanten met belastinggeld werd betwist door zowel gedupeerden van andere financiële instellingen, als de Europese Commissie." Tijd dus voor de verantwoordelijken zelf - "ACW en aanverwante instellingen" - om in de buidel te tasten, besluit Dedecker. Zij hebben daar volgens hem ook de middelen toe. "Men beschikt over de 115 miljoen euro die het ACW ontving voor de afkoop van de winstbewijzen die volgens verschillende specialisten de coöperanten toebehoorden, de miljoenen euro's aan dividenden uit Arcofin en een ruime vastgoedportefeuille", aldus nog Dedecker. "Ik roep hen dan ook op klaarheid te scheppen over een bijdrage aan de schadevergoeding en een einde te maken aan de onzekerheid voor de coöperanten." De regering zal het negatief advies van de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie over de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten bestuderen. Er komt overleg wanneer de definitieve uitspraak van het Hof voorligt, zo laat het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt donderdag weten. Het kabinet wijst erop dat het momenteel nog om een advies gaat. "Het gaat voorlopig om een niet bindend advies. Na de zomer zal het Hof een definitieve uitspraak doen. Meestal wordt het advies van de advocaat-generaal gevolgd", zegt het kabinet Financiën. "De regering zal het advies besturen en overleg plegen wanneer de definitieve uitspraak voorligt. Er dient tenslotte op gewezen te worden dat ook de uitkomst van de lopende vereffening dient afgewacht te worden." De advocaat van de Dexia-aandeelhouders reageert "verheugd" op het negatief advies van de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie. Het wordt nog 18 tot 24 maanden wachten eer de Raad van State - het startpunt van de lange juridische weg - uitspraak zal doen, verwacht meester Erik Monard. Monard is de advocaat van verschillende Dexia-aandeelhouders die op initiatief van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) de zaak gestart hadden. Zij vinden dat ze gediscrimineerd worden ten opzichte van de coöperanten, die via Arco indirect aandeelhouder zijn van de Belgisch-Franse bank die over de kop ging."We zijn verheugd met dit advies. Tot vandaag moeten we vaststellen dat de hete aardappel naar voren wordt geschoven en de beslissing wordt uitgesteld", zegt Monard. Hij blijft erbij dat het Grondwettelijk Hof - dat verschillende vragen kreeg vanuit de Raad van State, maar zelf vragen stelde aan het EU-Hof - op basis van de Belgische rechtsprincipes reeds een beslissing had kunnen nemen.Nu wordt het enkele maanden wachten op de beslissing van het Europees Hof van Justitie zelf. Dan gaat het naar het Grondwettelijk Hof die de Raad van State zal antwoorden. Daar zal eerst de auditeur zich uitspreken vooral er een uitspraak komt. Dit alles kan 12 tot 24 maanden duren, aldus Monard. Maar volgens hem gaat het om een "hoogst gezaghebbend advies". Hij verwacht dat uiteindelijk de betreffende KB's van de waarborg vernietigd zullen worden. Zo komen overigens meteen ook de lokale verkiezingen van 2018 en federale en regionale verkiezingen van 2019 een stuk dichterbij. De individuele Dexia-aandeelhouders pleiten volgens Monard voor een oplossing die gelijk is voor alle aandeelhouders. Hij pleit om de meerwaarde bij een eventuele verkoop van Belfius - de genationaliseerde Belgische tak van Dexia - aan de Dexia-aandeelhouders te geven. Voor Deminor toont het negatieve advies van de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie opnieuw aan dat een staatsgarantie niet de oplossing zal bieden voor de gedupeerden. Coöperanten kunnen enkel via een schadevergoeding in de hangende rechtszaken nog een vergoeding krijgen, zo pleit het juridisch adviesbureau voor de eigen zaak.In een reactie stelt Deminor dat de advocaat-generaal "brandhout gemaakt heeft" van de staatsgarantie. "We hebben reeds vanaf de eerste dag in onze tussenkomst in het dossier gewaarschuwd dat er een ernstig probleem is met de geldigheid van de staatsgarantie", verduidelijkt Erik Bomans van Deminor. Deminor vertegenwoordigt inmiddels zowat 2.200 coöperanten in een zaak voor de Brusselse rechtbank van koophandel waarin het adviesbureau zowel Arco, Arco-topvrouw Francine Swiggers, Belfius als de Belgische staat dagvaardde. Deminor werkt hierbij ook samen met de actiegroep Arcopar Actieteam. Een minnelijke schikking in een dergelijke procedure moet de oplossing bieden voor de gedupeerden, stelt Deminor. "Het is tijd voor alle betrokken partijen om in te zien dat de staatsgarantie ten dode opgeschreven is en dat enkel een schadevergoeding van de Arco-coöperanten nog een mogelijke uitweg aan de coöperanten kan bieden." Zo'n schadevergoeding wil Deminor bekomen door aan te tonen dat de coöperanten misleid werden toen ze coöperatieve aandelen kochten.Voor actiegroep Arcopar Actieteam betekent het negatief advies van de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justie over de Arco-waarborgregeling dat men zich niet langer mag verstoppen achter de lopende procedures. Tijd voor een Plan B, klinkt het. Ook voor Geld terug van Arco, een andere vereniging van gedupeerde coöperanten, moet er op korte termijn een oplossing komen.Het negatieve advies is niet goed maar ligt wel binnen de verwachtingen, zegt voorzitter Joost Van Elsuwé van Arcopar Actieteam. "Het goede aan de uitspraak is dat men zich niet meer kan verstoppen achter de lopende procedures. In het advies wordt echt brandhout gemaakt van de regeling. De kans dat die er nog komt, is heel, heel klein." Daarom begrijpt hij de reactie van bijvoorbeeld minister van Financiën Van Overtveldt niet, die zei dat er overleg gepleegd zal worden wanneer de definitieve uitspraak voorligt. "Vandaag moet men een plan B uitwerken voor de coöperanten."Geld terug van Arco reageert dan weer fors richting de politiek en spreekt onder meer van een "contractbreuk". De staat, Belfius en beweging.net moeten nu hun goede wil tonen en met de aandeelhouders aan tafel zitten of een bemiddelaar aanstellen. "Het valt te vrezen dat indien de overheid ondanks het regeerakkoord niet op korte termijn met initiatieven en oplossingen komt, de hele affaire als een boemerang zal terug komen naar de politiek in het algemeen", zegt de advocaat van de actiegroep, Geert Lenssens.CD&V houdt vast aan de overlegde oplossing voor de ARCO-coöperanten, zoals afgesproken in het regeerakkoord. Liever dat dan nog jarenlang procederen, zegt Kamerfractieleider Servais Verherstraeten. "Als iedereen een kleine inspanning doet, is een uitvoerbare en juridisch verdedigbare oplossing zeker mogelijk.""Binnen de regering zijn afspraken gemaakt", aldus Verherstraeten. "Eerder dan nog jarenlang verder te procederen, pleit ik voor een overlegde oplossing waarbij de ARCO-spaarder, die ook een kleine spaarder is, een rechtvaardige vergoeding krijgt." CD&V - met tal van historische banden met ARCO en het voormalige ACW - wil de coalitiepartners niet opjagen, verzekert Verherstraeten. "Ik ben gewoon bang voor een juridische processie van Echternach, want na het Europees Hof volgen nog het Grondwettelijk Hof en de Raad van State. Overleg zal ook de nodige tijd vragen, maar er zijn daarover afspraken gemaakt."(Belga/NS)