Het Federaal Planbureau heeft zijn groeiprognoses voor ons land neerwaarts bijgesteld van 0,2 tot 0 procent.

Het Planbureau heeft donderdag de 'economische begroting' meegedeeld aan de minister van Economie. Die macro-economische vooruitzichten kaderen in de begrotingscontrole voor 2013, en de voorbereiding van de federale begroting voor 2014. Het rapport brengt weinig bemoedigend nieuws voor de regering-Di Rupo.

Het Planbureau volgt met zijn bijgestelde groeiprognoses (nul procent) de Nationale Bank (NBB) en de Europese Commissie, die beide rekening houden met een stabilisering van de Belgische economie in 2013.

"In de loop van 2013 zou de groei geleidelijk aantrekken in het zog van een voorzichtige internationale conjunctuuropleving, maar door een ongunstig startpunt wordt er over het gehele jaar een stabilisering van de economische activiteit opgetekend", luidt het.

Voor 2014 mikt het Planbureau op een toename van het Belgische bbp met 1,1 procent . Die toename zou te danken zijn aan een groeiende uitvoer - van 0,3 procent in 2013 tot 3,4 procent in 2014 -, en een herstel van de binnenlandse vraag.

Aan dat 'voorzichtig herstel' is evenwel een belangrijke voorwaarde verbonden: met name 'het behoud van de huidige relatieve rust op de financiële markten'.

Wat de binnenlandse werkgelegenheid betreft, blijven de vooruitzichten voor ons land dit en volgend jaar somber. Het Planbureau ziet de werkloosheidsgraad stijgen van 7,6 procent in 2012 tot 8,5 procent in 2014. Dat komt doordat de beroepsbevolking sterker groeit dan het aantal nieuwe banen. Dit jaar zou de werkgelegenheid met 600 eenheden krimpen.

Verwacht wordt dat de inflatie daalt van 2,6 procent in 2012 tot respectievelijk 1,3 procent en 1,2 procent in 2013 en 2014. Volgens het Planbureau is de lagere inflatie grotendeels toe te schrijven aan een daling van de energieprijzen. Die daling zou dan weer een gevolg zijn van lagere olieprijzen, en prijsverlagingen die enkele gas- en elektriciteitsleveranciers begin dit jaar hebben doorgevoerd. (BO)

(BO)

Het Federaal Planbureau heeft zijn groeiprognoses voor ons land neerwaarts bijgesteld van 0,2 tot 0 procent.Het Planbureau heeft donderdag de 'economische begroting' meegedeeld aan de minister van Economie. Die macro-economische vooruitzichten kaderen in de begrotingscontrole voor 2013, en de voorbereiding van de federale begroting voor 2014. Het rapport brengt weinig bemoedigend nieuws voor de regering-Di Rupo.Het Planbureau volgt met zijn bijgestelde groeiprognoses (nul procent) de Nationale Bank (NBB) en de Europese Commissie, die beide rekening houden met een stabilisering van de Belgische economie in 2013."In de loop van 2013 zou de groei geleidelijk aantrekken in het zog van een voorzichtige internationale conjunctuuropleving, maar door een ongunstig startpunt wordt er over het gehele jaar een stabilisering van de economische activiteit opgetekend", luidt het.Voor 2014 mikt het Planbureau op een toename van het Belgische bbp met 1,1 procent . Die toename zou te danken zijn aan een groeiende uitvoer - van 0,3 procent in 2013 tot 3,4 procent in 2014 -, en een herstel van de binnenlandse vraag. Aan dat 'voorzichtig herstel' is evenwel een belangrijke voorwaarde verbonden: met name 'het behoud van de huidige relatieve rust op de financiële markten'.Wat de binnenlandse werkgelegenheid betreft, blijven de vooruitzichten voor ons land dit en volgend jaar somber. Het Planbureau ziet de werkloosheidsgraad stijgen van 7,6 procent in 2012 tot 8,5 procent in 2014. Dat komt doordat de beroepsbevolking sterker groeit dan het aantal nieuwe banen. Dit jaar zou de werkgelegenheid met 600 eenheden krimpen. Verwacht wordt dat de inflatie daalt van 2,6 procent in 2012 tot respectievelijk 1,3 procent en 1,2 procent in 2013 en 2014. Volgens het Planbureau is de lagere inflatie grotendeels toe te schrijven aan een daling van de energieprijzen. Die daling zou dan weer een gevolg zijn van lagere olieprijzen, en prijsverlagingen die enkele gas- en elektriciteitsleveranciers begin dit jaar hebben doorgevoerd. (BO) (BO)