Het Federaal Planbureau houdt in zijn recente prognoses rekening met een forse toename van de werkloosheid in de periode 2013-2015. De Belgische economie kan voor dit jaar enkel rekenen op een 'licht positieve groei'.

Voor de volledige eurozone houdt het Planbureau voor dit jaar rekening met een terugval van de economie met -0,3 procent. Ons land zou zich met een toename van het bbp met 0,2 procent boven dat gemiddelde bevinden. Het Planbureau is met zijn groeiprognoses optimistischer dan de Nationale Bank (NBB) en de Europese Commissie, die beide rekening houden met 0 procent groei.

In 2014 mogen we ons volgens het Planbureau verwachten aan een economische groei met 1,2 procent.

Het Planbureau ziet de werkgelegenheid de komende twee en een half jaar fors terugvallen. Vooral de industrie zou zwaar getroffen worden. Pas vanaf 2016 zou de werkloosheid afnemen, enerzijds door meer werkgelegenheid en anderzijds door een 'groeivertraging in de beroepsbevolking'.

Op snel beterschap rekent het Planbureau niet, want pas na 2018 zou de werkloosheidsgraad opnieuw op het peil van voor de crisis - die begon in 2008 - belanden.

Omgerekend komen er volgens de prognoses in de periode 2013 2015 52 000 werklozen bij, doordat de werkgelegenheid slechts langzaam aantrekt, terwijl het aantal werzoekenden aanzienlijk toeneemt. De werkloosheidsgraad stijgt - op basis van de indicatoren van het Federaal Planbureau - van 12,1 procent in 2012 tot 12,8 procent in 2015. (BO)

Het Federaal Planbureau houdt in zijn recente prognoses rekening met een forse toename van de werkloosheid in de periode 2013-2015. De Belgische economie kan voor dit jaar enkel rekenen op een 'licht positieve groei'.Voor de volledige eurozone houdt het Planbureau voor dit jaar rekening met een terugval van de economie met -0,3 procent. Ons land zou zich met een toename van het bbp met 0,2 procent boven dat gemiddelde bevinden. Het Planbureau is met zijn groeiprognoses optimistischer dan de Nationale Bank (NBB) en de Europese Commissie, die beide rekening houden met 0 procent groei.In 2014 mogen we ons volgens het Planbureau verwachten aan een economische groei met 1,2 procent. Het Planbureau ziet de werkgelegenheid de komende twee en een half jaar fors terugvallen. Vooral de industrie zou zwaar getroffen worden. Pas vanaf 2016 zou de werkloosheid afnemen, enerzijds door meer werkgelegenheid en anderzijds door een 'groeivertraging in de beroepsbevolking'. Op snel beterschap rekent het Planbureau niet, want pas na 2018 zou de werkloosheidsgraad opnieuw op het peil van voor de crisis - die begon in 2008 - belanden. Omgerekend komen er volgens de prognoses in de periode 2013 2015 52 000 werklozen bij, doordat de werkgelegenheid slechts langzaam aantrekt, terwijl het aantal werzoekenden aanzienlijk toeneemt. De werkloosheidsgraad stijgt - op basis van de indicatoren van het Federaal Planbureau - van 12,1 procent in 2012 tot 12,8 procent in 2015. (BO)