Bij de nieuwe prognoses hield het Planbureau al rekening met de geplande regeringsmaatregelen, zoals een maximumprijs voor gas en elektriciteit. De gezondheidsindex zou dit jaar uitkomen op 2,8 procent tegenover een eerder geraamde 2,7 procent.

Als oorzaak van de hogere inflatievooruitzichten noemt het Planbureau de toenemende olieprijs. De olieprijs nam in februari toe met 10 procent. Het Planbureau houdt voor dit jaar rekening met een gemiddelde olieprijs van 120 dollar per vat, in vergelijking met de oorspronkelijke raming van 110 dollar per vat.

De inflatie zou zonder de regeringsmaatregelen hoger zijn
uitgekomen, luidt het bij het Planbureau. Zo zou het inflatiecijfer in dat geval 3,1 procent bedragen en de gezondheidsindex 3 procent.

Verwacht wordt dat de spilindex al in september wordt overschreden in plaats van oktober zoals eerder werd aangenomen. Daardoor zouden de sociale uitkeringen in oktober en de weddes van het overheidspersoneel in november met 2 procent stijgen. De vorige overschrijding van de spilindex dateert van januari 2012. (Belga/BO)

Bij de nieuwe prognoses hield het Planbureau al rekening met de geplande regeringsmaatregelen, zoals een maximumprijs voor gas en elektriciteit. De gezondheidsindex zou dit jaar uitkomen op 2,8 procent tegenover een eerder geraamde 2,7 procent. Als oorzaak van de hogere inflatievooruitzichten noemt het Planbureau de toenemende olieprijs. De olieprijs nam in februari toe met 10 procent. Het Planbureau houdt voor dit jaar rekening met een gemiddelde olieprijs van 120 dollar per vat, in vergelijking met de oorspronkelijke raming van 110 dollar per vat. De inflatie zou zonder de regeringsmaatregelen hoger zijn uitgekomen, luidt het bij het Planbureau. Zo zou het inflatiecijfer in dat geval 3,1 procent bedragen en de gezondheidsindex 3 procent.Verwacht wordt dat de spilindex al in september wordt overschreden in plaats van oktober zoals eerder werd aangenomen. Daardoor zouden de sociale uitkeringen in oktober en de weddes van het overheidspersoneel in november met 2 procent stijgen. De vorige overschrijding van de spilindex dateert van januari 2012. (Belga/BO)