In de Belgische economie zullen tussen 2015 en 2020 meer dan 200.000 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd worden. De werkloosheidsgraad zou daarmee dalen tot het laagste niveau sinds 1991. Dat voorspelt het Planbureau in zijn dinsdag voorgestelde "Economische vooruitzichten 2015-2020".

Volgens Jan Verschooten, adjunct-commissaris bij het Planbureau, zal de jobcreatie meer dan dubbel zo groot zijn als in de voorbije periode. Vooral in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening komen er extra banen, maar de verwerkende nijverheid blijft banen verliezen.

Nieuw is dat er ook bij de overheidsbanen een daling wordt ingecalculeerd, aldus Verschooten.

Werkloosheid lager

Dankzij de groei van het aantal arbeidsplaatsen slaagt België erin de werkloosheid omlaag te krijgen. De komende jaren zou het aantal werklozen dalen met 54.000 eenheden, wat de stijging die de afgelopen zes jaar werd genoteerd (sinds de financiële crisis), compenseert. Het Planbureau verwacht dat de werkloosheidsgraad in 2020 zal dalen tot 11,1 procent (het Planbureau hanteert een eigen berekeningsmethode, nvdr.), "wat al bij al het laagste peil is sinds 1991".

Verschooten plaatste nog één kanttekening. België heeft immers de EU2020-doelstelling vooropgesteld om tegen 2020 een werkgelegenheidsgraad te bereiken van 73,2 procent. Maar dat percentage zou maar tot 70 procent reiken. "Om de doelstelling te halen, zouden nog eens 209.000 extra arbeidsplaatsen nodig zijn, of dubbel zoveel als we voorspellen", aldus Verschooten.

Groei, tekort en schuld

Wat het bruto binnenlands product betreft, verwacht het Planbureau voor dit jaar een toename van het Belgische bbp met 1,2 procent en met 1,6 procent in 2016. Voor de hele periode 2015-2020 houdt het Planbureau rekening met een nog bescheiden gemiddelde groei van 1,5 procent per jaar.

Het economische herstel, aangevuld met bijvoorbeeld de besparingsmaatregelen, laten toe om het begrotingstekort, dat in 2014 over 3 procent ging, opnieuw te verkleinen. Een begrotingsevenwicht tegen 2018, zoals België eind april aan Europa beloofde, is zonder extra maatregelen evenwel nog niet in zicht. "Een structureel evenwicht in 2018 vergt nog een inspanning van ongeveer 1,5 procent van het bbp", klinkt het.

Ook de overheidsschuld, die in 2015 zal stijgen tot 106,9 procent van het bbp, zal nadien in dalende lijn gaan. "Zonder bijkomende maatregelen volstaat die daling echter niet om de overheidsschuld opnieuw onder de grens van 100 procent van het bbp te doen uitkomen tegen 2020", stelt het Planbureau nog.

(Belga/BO)

In de Belgische economie zullen tussen 2015 en 2020 meer dan 200.000 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd worden. De werkloosheidsgraad zou daarmee dalen tot het laagste niveau sinds 1991. Dat voorspelt het Planbureau in zijn dinsdag voorgestelde "Economische vooruitzichten 2015-2020". Volgens Jan Verschooten, adjunct-commissaris bij het Planbureau, zal de jobcreatie meer dan dubbel zo groot zijn als in de voorbije periode. Vooral in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening komen er extra banen, maar de verwerkende nijverheid blijft banen verliezen. Nieuw is dat er ook bij de overheidsbanen een daling wordt ingecalculeerd, aldus Verschooten. Dankzij de groei van het aantal arbeidsplaatsen slaagt België erin de werkloosheid omlaag te krijgen. De komende jaren zou het aantal werklozen dalen met 54.000 eenheden, wat de stijging die de afgelopen zes jaar werd genoteerd (sinds de financiële crisis), compenseert. Het Planbureau verwacht dat de werkloosheidsgraad in 2020 zal dalen tot 11,1 procent (het Planbureau hanteert een eigen berekeningsmethode, nvdr.), "wat al bij al het laagste peil is sinds 1991". Verschooten plaatste nog één kanttekening. België heeft immers de EU2020-doelstelling vooropgesteld om tegen 2020 een werkgelegenheidsgraad te bereiken van 73,2 procent. Maar dat percentage zou maar tot 70 procent reiken. "Om de doelstelling te halen, zouden nog eens 209.000 extra arbeidsplaatsen nodig zijn, of dubbel zoveel als we voorspellen", aldus Verschooten.Wat het bruto binnenlands product betreft, verwacht het Planbureau voor dit jaar een toename van het Belgische bbp met 1,2 procent en met 1,6 procent in 2016. Voor de hele periode 2015-2020 houdt het Planbureau rekening met een nog bescheiden gemiddelde groei van 1,5 procent per jaar. Het economische herstel, aangevuld met bijvoorbeeld de besparingsmaatregelen, laten toe om het begrotingstekort, dat in 2014 over 3 procent ging, opnieuw te verkleinen. Een begrotingsevenwicht tegen 2018, zoals België eind april aan Europa beloofde, is zonder extra maatregelen evenwel nog niet in zicht. "Een structureel evenwicht in 2018 vergt nog een inspanning van ongeveer 1,5 procent van het bbp", klinkt het. Ook de overheidsschuld, die in 2015 zal stijgen tot 106,9 procent van het bbp, zal nadien in dalende lijn gaan. "Zonder bijkomende maatregelen volstaat die daling echter niet om de overheidsschuld opnieuw onder de grens van 100 procent van het bbp te doen uitkomen tegen 2020", stelt het Planbureau nog. (Belga/BO)