Het Federaal Planbureau verlaagt de inflatievooruitzichten voor dit jaar van 1,3 tot 1 procent.

Het lage inflatiecijfer zou onder meer een gevolg zijn van de invloed van de koopjesperiode op de inflatieberekening. De koopjesperiode werd in januari voor het eerst mee berekend om het inflatiecijfer beter te laten aansluiten bij het 'werkelijk koopgedrag van de consument'.

Behalve met de koopjesperiode hield het Planbureau bij zijn bijgestelde prognose ook rekening met prijsdalingen voor gas en elektriciteit. De prognose is gebaseerd op (jaargemiddelde) olieprijs van 110 dollar per vat, en een gemiddelde wisselkoers van 1,35 dollar per euro.

In 2012 noteerde ons land nog een gemiddeld inflatiecijfer van 2,84 procent.

De spilindex zou dit jaar niet overschreden worden. Dat gebeurde voor het laatst in november 2012. Als de spilindex wordt overschreden, gaan de sociale uitkeringen en de lonen van het overheidspersoneel met 2 procent omhoog. Voor de ambtenarenlonen gebeurt dat een maand later dan voor de sociale uitkeringen.

Het Federaal Planbureau verlaagt de inflatievooruitzichten voor dit jaar van 1,3 tot 1 procent. Het lage inflatiecijfer zou onder meer een gevolg zijn van de invloed van de koopjesperiode op de inflatieberekening. De koopjesperiode werd in januari voor het eerst mee berekend om het inflatiecijfer beter te laten aansluiten bij het 'werkelijk koopgedrag van de consument'. Behalve met de koopjesperiode hield het Planbureau bij zijn bijgestelde prognose ook rekening met prijsdalingen voor gas en elektriciteit. De prognose is gebaseerd op (jaargemiddelde) olieprijs van 110 dollar per vat, en een gemiddelde wisselkoers van 1,35 dollar per euro. In 2012 noteerde ons land nog een gemiddeld inflatiecijfer van 2,84 procent. De spilindex zou dit jaar niet overschreden worden. Dat gebeurde voor het laatst in november 2012. Als de spilindex wordt overschreden, gaan de sociale uitkeringen en de lonen van het overheidspersoneel met 2 procent omhoog. Voor de ambtenarenlonen gebeurt dat een maand later dan voor de sociale uitkeringen.