De federale regering start maandagnamiddag met de begrotingcontrole 2013. Volgens de cijfers van het monitoringcomité moet de ploeg-Di Rupo op zoek naar 206 miljoen euro om het nominale begrotingstekort terug te schroeven tot 2,5 procent van het bbp. Voor volgend jaar is nog 178 miljoen euro nodig om met een tekort van 2,15 procent af te sluiten.

Zonder zich te willen vastpinnen op een cijfer, breekt Dewael een lans voor een grotere inspanning dan wat Europa vraagt. Dat zou het economisch herstel moeten versnellen, waarbij er ook geld moet worden gevonden voor het concurrentiepact. Open Vld pleit daarbij voor een verlaging van de loon- en energiekosten, die is toegespitst op een aantal doelgroepen en sectoren. "Daarbij moeten we ook en vooral kijken naar de sectoren die vooral exportgericht zijn", luidt het.

Als de Vlaamse regering, waarvan de liberalen geen deel uitmaken, bereid is de belasting op materieel en outillage te verlagen, dan wil Dewael in ruil op federaal niveau pleiten voor een verhoging van de investeringsaftrek.

Om de loonkostenhandicap weg te werken, wil Dewael dat de wet uit 1996 op de concurrentiekracht van de ondernemingen meer slagkracht krijgt. "Daar is een politiek akkoord over, maar het wel nog altijd wachten op de uitvoering. Slagen we daarin, dan zal er de komende vijf jaar niet veel ruimte zijn voor reële loonsverhogingen bovenop de automatische loonindexering," aldus Dewael.

Tegelijkertijd schuift Open Vld een geleidelijke verlaging van het overheidsbeslag met één procent per jaar naar voren. Daardoor zou vijf jaar lang jaarlijks 1 miljard euro vrijkomen, dat naar een verlaging van de personenbelasting moet gaan. "Met andere woorden: de loonkosten dalen waardoor onze bedrijven gemakkelijker kunnen concurreren en tegelijk behouden we toch de koopkracht van de mensen", besluit Dewael. (Belga/BO)

De federale regering start maandagnamiddag met de begrotingcontrole 2013. Volgens de cijfers van het monitoringcomité moet de ploeg-Di Rupo op zoek naar 206 miljoen euro om het nominale begrotingstekort terug te schroeven tot 2,5 procent van het bbp. Voor volgend jaar is nog 178 miljoen euro nodig om met een tekort van 2,15 procent af te sluiten. Zonder zich te willen vastpinnen op een cijfer, breekt Dewael een lans voor een grotere inspanning dan wat Europa vraagt. Dat zou het economisch herstel moeten versnellen, waarbij er ook geld moet worden gevonden voor het concurrentiepact. Open Vld pleit daarbij voor een verlaging van de loon- en energiekosten, die is toegespitst op een aantal doelgroepen en sectoren. "Daarbij moeten we ook en vooral kijken naar de sectoren die vooral exportgericht zijn", luidt het.Als de Vlaamse regering, waarvan de liberalen geen deel uitmaken, bereid is de belasting op materieel en outillage te verlagen, dan wil Dewael in ruil op federaal niveau pleiten voor een verhoging van de investeringsaftrek. Om de loonkostenhandicap weg te werken, wil Dewael dat de wet uit 1996 op de concurrentiekracht van de ondernemingen meer slagkracht krijgt. "Daar is een politiek akkoord over, maar het wel nog altijd wachten op de uitvoering. Slagen we daarin, dan zal er de komende vijf jaar niet veel ruimte zijn voor reële loonsverhogingen bovenop de automatische loonindexering," aldus Dewael. Tegelijkertijd schuift Open Vld een geleidelijke verlaging van het overheidsbeslag met één procent per jaar naar voren. Daardoor zou vijf jaar lang jaarlijks 1 miljard euro vrijkomen, dat naar een verlaging van de personenbelasting moet gaan. "Met andere woorden: de loonkosten dalen waardoor onze bedrijven gemakkelijker kunnen concurreren en tegelijk behouden we toch de koopkracht van de mensen", besluit Dewael. (Belga/BO)