Het is raadzaam dat u uw beleggingsstrategie aanpast aan de levensfase waarin u zich bevindt. Bent u jong, dan hebt u nog heel leven voor zich en kunt u het zich veroorloven te beleggen op zeer lange termijn. Nadert u uw pensioen, dan zal u veeleer focussen op het behoud van uw kapitaal of op een rente-uitkering die uw pensioen aanvult.

0-25 jaar

Tot hun vijfentwintigste bouwen jongeren langzaam maar zeker een bescheiden kapitaal op. In eerste instantie is het raadzaam een spaarrekening te openen om spaargeld te doen renderen. Babyrekeningen of jongerenrekeningen zijn vaak interessanter dan klassieke spaarrekeningen. Een overzicht vindt u in Trends van deze week.

Zodra op de spaarrekening 1000 euro staat, kunt u een eerste belegging overwegen. Een ideaal gespreide beleggingsportefeuille met een beleggingshorizon van minstens tien jaar bestaat uit 20 procent aandelen uit de opkomende landen, 40 procent Europese aandelen, 30 procent Amerikaanse aandelen en 10 procent hoogrentende obligaties, bij voorkeur uit de opkomende landen. In Trends vindt u een overzicht van aandelenfondsen die de voorbije jaren een regelmatig rendement hebben gerealiseerd.

25 tot 40 jaar

In deze levensfase hebben mensen hoge kosten, maar het is zelfs wenselijk dat u tegelijk een beleggingsportefeuille opbouwt. Het is raadzaam dat u zeker een deel van uw vermogen belegt op lange termijn. Het andere deel investeert u het beste in liquidere producten die rechtstreeks toegankelijk zijn als u geld nodig hebt.

We adviseren een gemengde portefeuille, met de helft langetermijnbeleggingen: 25 procent Europese aandelen, 15 procent Amerikaanse aandelen en 10 procent aandelen uit de opkomende landen. Ook daar kunt u opteren voor fondsen (zie Trends). De andere helft belegt u op korte termijn met 40 procent obligaties met een korte looptijd en 10 procent aandelen met een hoog dividend.

40 tot 65 jaar

Mensen bereiden zich het beste een leven lang voor op hun pensioen. Als u pas na uw zestigste begint te denken aan pensioensparen hebt u de boot gemist. Profiteer optimaal van de fiscale stimuli om te sparen voor uw pensioen. Om je optimaal voor te bereiden, is het verstandig het deel van de portefeuille dat op lange termijn is belegd, te verhogen. Een vastgoedbelegging is de beste keuze.

De ideale beleggingsportefeuille voor de leeftijdsfase tussen 40 en 65 jaar bestaat uit 20 procent vastgoed, 30 procent Europese aandelen, 15 procent aandelen uit de opkomende landen, 15 procent Amerikaanse aandelen en 20 procent aandelen met een hoog dividend. Het deel vastgoed trekt u het beste stelselmatig op naarmate u de pensioenleeftijd nadert.

Karine Huet

Het is raadzaam dat u uw beleggingsstrategie aanpast aan de levensfase waarin u zich bevindt. Bent u jong, dan hebt u nog heel leven voor zich en kunt u het zich veroorloven te beleggen op zeer lange termijn. Nadert u uw pensioen, dan zal u veeleer focussen op het behoud van uw kapitaal of op een rente-uitkering die uw pensioen aanvult.0-25 jaarTot hun vijfentwintigste bouwen jongeren langzaam maar zeker een bescheiden kapitaal op. In eerste instantie is het raadzaam een spaarrekening te openen om spaargeld te doen renderen. Babyrekeningen of jongerenrekeningen zijn vaak interessanter dan klassieke spaarrekeningen. Een overzicht vindt u in Trends van deze week.Zodra op de spaarrekening 1000 euro staat, kunt u een eerste belegging overwegen. Een ideaal gespreide beleggingsportefeuille met een beleggingshorizon van minstens tien jaar bestaat uit 20 procent aandelen uit de opkomende landen, 40 procent Europese aandelen, 30 procent Amerikaanse aandelen en 10 procent hoogrentende obligaties, bij voorkeur uit de opkomende landen. In Trends vindt u een overzicht van aandelenfondsen die de voorbije jaren een regelmatig rendement hebben gerealiseerd.25 tot 40 jaarIn deze levensfase hebben mensen hoge kosten, maar het is zelfs wenselijk dat u tegelijk een beleggingsportefeuille opbouwt. Het is raadzaam dat u zeker een deel van uw vermogen belegt op lange termijn. Het andere deel investeert u het beste in liquidere producten die rechtstreeks toegankelijk zijn als u geld nodig hebt.We adviseren een gemengde portefeuille, met de helft langetermijnbeleggingen: 25 procent Europese aandelen, 15 procent Amerikaanse aandelen en 10 procent aandelen uit de opkomende landen. Ook daar kunt u opteren voor fondsen (zie Trends). De andere helft belegt u op korte termijn met 40 procent obligaties met een korte looptijd en 10 procent aandelen met een hoog dividend. 40 tot 65 jaarMensen bereiden zich het beste een leven lang voor op hun pensioen. Als u pas na uw zestigste begint te denken aan pensioensparen hebt u de boot gemist. Profiteer optimaal van de fiscale stimuli om te sparen voor uw pensioen. Om je optimaal voor te bereiden, is het verstandig het deel van de portefeuille dat op lange termijn is belegd, te verhogen. Een vastgoedbelegging is de beste keuze.De ideale beleggingsportefeuille voor de leeftijdsfase tussen 40 en 65 jaar bestaat uit 20 procent vastgoed, 30 procent Europese aandelen, 15 procent aandelen uit de opkomende landen, 15 procent Amerikaanse aandelen en 20 procent aandelen met een hoog dividend. Het deel vastgoed trekt u het beste stelselmatig op naarmate u de pensioenleeftijd nadert. Karine Huet