Voor het eerst sinds de financiële crisis raken ook grote ondernemingen moeilijker aan een bankkrediet. Dat blijkt uit een enquête van de werkgeversorganisatie VKW Metena waaraan 400 bedrijven deelnamen.

Bij ondernemingen met meer dan 500 werknemers klaagt 59 procent over de kredietschaarste. Een jaar geleden was dat nog maar 20 procent. Nog opmerkelijker is dat 18 procent van de grote ondernemingen vrezen dat de voortzetting van hun bestaande kredietlijn onzeker werd. In 2011 was er geen enkel groot bedrijf in dat geval.

Daarmee zitten de grote ondernemingen ook in het schuitje van de kleine en middelgrote bedrijven, die al langer klagen dat de banken kariger zijn als het erop aan komt krediet te verstrekken. Vooral projectfinanciering en kredieten op langere termijn worden problematisch. De banken stellen ook steeds meer formele voorwaarden en hogere waarborgeisen. Twee derde van de bedrijven zeggen dat ze door de banken gedwongen worden convenanten af te sluiten.

De helft van de bedrijven kijkt uit naar alternatieve financieringsbronnen. Daarbij wordt in de eerste plaats gekeken naar 'bevriende' partijen, private equity en leveranciers of klanten. De kapitaalmarkt (bijvoorbeeld via de uitgifte van obligaties) komt pas op de vierde plaats. (P.C.)

Voor het eerst sinds de financiële crisis raken ook grote ondernemingen moeilijker aan een bankkrediet. Dat blijkt uit een enquête van de werkgeversorganisatie VKW Metena waaraan 400 bedrijven deelnamen.Bij ondernemingen met meer dan 500 werknemers klaagt 59 procent over de kredietschaarste. Een jaar geleden was dat nog maar 20 procent. Nog opmerkelijker is dat 18 procent van de grote ondernemingen vrezen dat de voortzetting van hun bestaande kredietlijn onzeker werd. In 2011 was er geen enkel groot bedrijf in dat geval. Daarmee zitten de grote ondernemingen ook in het schuitje van de kleine en middelgrote bedrijven, die al langer klagen dat de banken kariger zijn als het erop aan komt krediet te verstrekken. Vooral projectfinanciering en kredieten op langere termijn worden problematisch. De banken stellen ook steeds meer formele voorwaarden en hogere waarborgeisen. Twee derde van de bedrijven zeggen dat ze door de banken gedwongen worden convenanten af te sluiten. De helft van de bedrijven kijkt uit naar alternatieve financieringsbronnen. Daarbij wordt in de eerste plaats gekeken naar 'bevriende' partijen, private equity en leveranciers of klanten. De kapitaalmarkt (bijvoorbeeld via de uitgifte van obligaties) komt pas op de vierde plaats. (P.C.)