Volgens de OESO zorgt een verhoging van de accijnzen met 10 procent er in de eerste plaats voor dat er minder alcohol geconsumeerd wordt. Overconsumptie ondermijnt de economische prestaties in de meeste geïndustrialiseerde landen, en draagt bij tot vroegtijdig overlijden en invaliditeit, onderstreept de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling dinsdag in een rapport.

Minder alcoholverbruik, maar meer stevige drinkers

De in Parijs gevestigde denktank stelt in het rapport dat, terwijl de alcoholconsumptie de afgelopen twee decennia in de meeste landen over het algemeen is gedaald, het aantal stevige drinkers in diezelfde periode is toegenomen.

Vooral in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië daalde het aantal consumpties sterk, tussen de 20 en 40 procent sinds 1992. Daartegenover staan Rusland, Estland, India en Noorwegen waar onderzoekers een stijging noteerden tussen 40 en 60 procent.

De OESO becijferde ook het gemiddelde alcoholverbruik per lidstaat en kwam daarbij uit op een jaarlijks gemiddelde dat tussen 9,1 en 10,3 liter alcohol per capita ligt. Wereldwijd ligt dat gemiddelde op 6,2 liter.

Voor alle geïndustrialiseerde landen samen is het alcoholverbruik de afgelopen twee decennia met 2,5 procent gedaald.

Er wordt dan wel minder, maar meer geconcentreerd gedronken, zo blijkt. Of anders gesteld: het alcoholverbruik komt op rekening van een steeds kleinere groep. Volgens de berekeningen van de OESO verbruikt 20 procent van de wereldbevolking 50 tot 85 procent van de totale alcoholconsumptie.

Bingedrinken

Met regelmaat stevig drinken, het zogenaamde 'bingedrinken', blijkt vooral toe te nemen onder jongeren, en vooral dan onder jonge vrouwen. Onder 'bingedrinken' wordt het nuttigen van 'meer dan vijf alcoholische consumpties tijdens één gelegenheid' verstaan. De OESO schat dat het overdadige alcoholverbruik in de meeste geïndustrialiseerde landen ervoor zorgt dat ongeveer 1 procent van het bruto binnenlandse productie (bbp) verdampt, terwijl alcoholmisbruik tussen 1990 en 2010 wereldwijd van de achtste naar de vijfde belangrijkste doodsoorzaak of oorzaak van invaliditeit is geëvolueerd.

Kostprijs

Alcoholmisbruik is nu wereldwijd verantwoordelijk voor een groter deel van de sterfgevallen dan HIV /AIDS, geweld en tuberculose samen, luidt de conclusie. De OESO ziet een oplossing in het verhogen van de accijnzen op alcohol met 10 procent om het tij te keren.

"De kosten voor de samenleving en de economie als gevolg van overmatig alcoholgebruik zijn enorm, vooral in de OESO-landen", aldus secretaris-generaal Angel Gurría, in een toelichting bij het rapport. "Dit rapport toont duidelijk aan dat zelfs een duur preventiebeleid kostenbesparend zal blijken op de lange termijn, en het rapport onderstreept bovendien de noodzaak van dringende maatregelen door de overheid."

(AFP/WSJ/BO)

Volgens de OESO zorgt een verhoging van de accijnzen met 10 procent er in de eerste plaats voor dat er minder alcohol geconsumeerd wordt. Overconsumptie ondermijnt de economische prestaties in de meeste geïndustrialiseerde landen, en draagt bij tot vroegtijdig overlijden en invaliditeit, onderstreept de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling dinsdag in een rapport.De in Parijs gevestigde denktank stelt in het rapport dat, terwijl de alcoholconsumptie de afgelopen twee decennia in de meeste landen over het algemeen is gedaald, het aantal stevige drinkers in diezelfde periode is toegenomen. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië daalde het aantal consumpties sterk, tussen de 20 en 40 procent sinds 1992. Daartegenover staan Rusland, Estland, India en Noorwegen waar onderzoekers een stijging noteerden tussen 40 en 60 procent. De OESO becijferde ook het gemiddelde alcoholverbruik per lidstaat en kwam daarbij uit op een jaarlijks gemiddelde dat tussen 9,1 en 10,3 liter alcohol per capita ligt. Wereldwijd ligt dat gemiddelde op 6,2 liter. Voor alle geïndustrialiseerde landen samen is het alcoholverbruik de afgelopen twee decennia met 2,5 procent gedaald.Er wordt dan wel minder, maar meer geconcentreerd gedronken, zo blijkt. Of anders gesteld: het alcoholverbruik komt op rekening van een steeds kleinere groep. Volgens de berekeningen van de OESO verbruikt 20 procent van de wereldbevolking 50 tot 85 procent van de totale alcoholconsumptie.Met regelmaat stevig drinken, het zogenaamde 'bingedrinken', blijkt vooral toe te nemen onder jongeren, en vooral dan onder jonge vrouwen. Onder 'bingedrinken' wordt het nuttigen van 'meer dan vijf alcoholische consumpties tijdens één gelegenheid' verstaan. De OESO schat dat het overdadige alcoholverbruik in de meeste geïndustrialiseerde landen ervoor zorgt dat ongeveer 1 procent van het bruto binnenlandse productie (bbp) verdampt, terwijl alcoholmisbruik tussen 1990 en 2010 wereldwijd van de achtste naar de vijfde belangrijkste doodsoorzaak of oorzaak van invaliditeit is geëvolueerd. Alcoholmisbruik is nu wereldwijd verantwoordelijk voor een groter deel van de sterfgevallen dan HIV /AIDS, geweld en tuberculose samen, luidt de conclusie. De OESO ziet een oplossing in het verhogen van de accijnzen op alcohol met 10 procent om het tij te keren."De kosten voor de samenleving en de economie als gevolg van overmatig alcoholgebruik zijn enorm, vooral in de OESO-landen", aldus secretaris-generaal Angel Gurría, in een toelichting bij het rapport. "Dit rapport toont duidelijk aan dat zelfs een duur preventiebeleid kostenbesparend zal blijken op de lange termijn, en het rapport onderstreept bovendien de noodzaak van dringende maatregelen door de overheid." (AFP/WSJ/BO)