De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht voor België een toename van het bbp met 1,3 procent dit jaar, en met 1,8 procent volgend jaar.

De OESO ziet voor ons land een graduele versterking van de economische groei, dankzij stijgende export en investeringen. De binnenlandse vraag blijft achter als gevolg van de besparingen en de loonmatiging in ons land, aldus de OESO.

Loonhervorming weer aan de orde

De OESO raadt België opnieuw aan om de loonvorming in ons land te hervormen, door de loongroei meer aan de productiviteit te spiegelen. Sociale partners zouden aangemoedigd moeten worden om het automatisch indexsysteem te laten uitdoven en opnieuw lagere minimumlonen voor jongeren in te voeren. Dat laatste is iets waar de vakbonden alvast niet voor te vinden zijn.

'Further structural reforms to secure fiscal sustainability and promote employment and competitiveness should be pursued, such as increasing the effective retirement age, reforming wage setting and shifting the tax burden from labour to less growth distortive taxes, such as consumption and environmental taxes' (advies van de OESO aan de Belgische regering op 3 juni 2015)

Taxshift

De OESO bepleit eveneens een taxshift weg van arbeid, naar lasten op consumptie en milieubelastingen, en waarschuwt ook voor verdere besparingen op investeringen in infrastructuur. Dat kan de toekomstige groei ondermijnen, klinkt het.

Voorts merkt de organisatie nog op dat het integratiebeleid verbeterd kan worden. De werkende bevolking wordt immers ouder, en de in het buitenland geboren bevolking in ons land lijdt onder de slechte vooruitzichten op de arbeidsmarkt. (Belga/BO)

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht voor België een toename van het bbp met 1,3 procent dit jaar, en met 1,8 procent volgend jaar.De OESO ziet voor ons land een graduele versterking van de economische groei, dankzij stijgende export en investeringen. De binnenlandse vraag blijft achter als gevolg van de besparingen en de loonmatiging in ons land, aldus de OESO. De OESO raadt België opnieuw aan om de loonvorming in ons land te hervormen, door de loongroei meer aan de productiviteit te spiegelen. Sociale partners zouden aangemoedigd moeten worden om het automatisch indexsysteem te laten uitdoven en opnieuw lagere minimumlonen voor jongeren in te voeren. Dat laatste is iets waar de vakbonden alvast niet voor te vinden zijn. De OESO bepleit eveneens een taxshift weg van arbeid, naar lasten op consumptie en milieubelastingen, en waarschuwt ook voor verdere besparingen op investeringen in infrastructuur. Dat kan de toekomstige groei ondermijnen, klinkt het. Voorts merkt de organisatie nog op dat het integratiebeleid verbeterd kan worden. De werkende bevolking wordt immers ouder, en de in het buitenland geboren bevolking in ons land lijdt onder de slechte vooruitzichten op de arbeidsmarkt. (Belga/BO)