Doctor Doom. Zo luidt het koosnaampje waarmee de buitenwereld hem bedacht, maar Roubini beschouwt zichzelf meer als doctor Realist. Vrolijk word je natuurlijk niet van de analyses van Roubini, maar de man kent zijn vak en een pessimist, zo luidt het gezegde, is niet meer dan een goed geïnformeerde optimist.

"Het risico dat de Verenigde Staten opnieuw in een recessie verzeilen - de beruchte double dip - schatte u onlangs nog op 40 procent. Hebben de betere indicatoren van de jongste weken, meer bepaald dan de werkgelegenheidscijfers voor oktober, u van mening doen veranderen?
Roubini: "Het risico is gedaald van 40 procent naar 35 procent, maar een grotere correctie wil ik niet maken. De Amerikaanse groei blijft amechtig, vandaar ook de mogelijkheid van een terugval. De banencreatie viel in oktober beter uit dan verwacht (de privésector schiep 159.000 banen, dubbel zoveel als verwacht, nvdr). Maar de bezettingsgraad staat op het laagste peil in 25 jaar, terwijl de werkloosheidsgraad, die officieel op 9,6 procent staat, in feite 17 procent bedraagt als hij in brede zin geïnterpreteerd wordt."

Is in het kielzog van een nieuwe recessie ook een tweede bankcrisis in de Verenigde Staten mogelijk?
Roubini: "Ja. Er zijn verschillende redenen om bezorgd te zijn over het Amerikaans bankensysteem. Vandaag doet de sector het beter: al moeten de banken nog sommige activa afschrijven, de rentemarges herstellen zich. Om de toekomst te beoordelen, moeten we echter de toestand vanuit macro-economische hoek bekijken. De gezondheid van de banksector wordt bepaald door drie elementen: economische groei, de werkloosheidsgraad en de eventuele waardedaling van het vastgoed. Welnu, we verwachten een groei in de grootteorde van 1 tot 1,5 procent, een werkloosheidscijfer dat boven de grens van 10 procent uitstijgt en een nieuwe terugval van de prijs van de woningen met 5 tot 10 procent in de komende 12 tot 18 maanden, zeker nu de aankooppremies geen effect meer hebben."

"Op basis van die drie macro-economische variabelen moet dan ook worden gevreesd dat de banken opnieuw verlies zullen lijden op persoonlijke leningen, commerciële hypotheken, kredietkaarten enzovoort. Die verliezen zullen groter zijn dan de markt verwacht. Op dit ogenblik zijn er 12 miljoen woningen die aanzienlijk minder waard zijn dan de hypotheek die de eigenaar moet dragen. De waarde van zo'n 8 miljoen van die huizen zit slechts enkele procenten onder het kapitaal dat moet worden terugbetaald. Als de prijzen nog eens met 5 procent dalen, verzeilt iets minder dan de helft van de Amerikaanse woningen waarop een hypotheek rust in de rode cijfers. Vanuit die hoek bekeken dreigt het aantal hypotheekgevers dat niet aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen veel hoger te liggen dan doorgaans gedacht wordt. Doorgaans wordt gewag gemaakt van vier miljoen woningen die in de vier komende jaren zullen getroffen worden. Onze prognoses wijzen eerder in de richting van 11,5 miljoen."

Guy Legrand

Een uitgebreid interview met Nouriel Roubini leest u donderdag 25 november in Trends.

Doctor Doom. Zo luidt het koosnaampje waarmee de buitenwereld hem bedacht, maar Roubini beschouwt zichzelf meer als doctor Realist. Vrolijk word je natuurlijk niet van de analyses van Roubini, maar de man kent zijn vak en een pessimist, zo luidt het gezegde, is niet meer dan een goed geïnformeerde optimist. "Het risico dat de Verenigde Staten opnieuw in een recessie verzeilen - de beruchte double dip - schatte u onlangs nog op 40 procent. Hebben de betere indicatoren van de jongste weken, meer bepaald dan de werkgelegenheidscijfers voor oktober, u van mening doen veranderen?Roubini: "Het risico is gedaald van 40 procent naar 35 procent, maar een grotere correctie wil ik niet maken. De Amerikaanse groei blijft amechtig, vandaar ook de mogelijkheid van een terugval. De banencreatie viel in oktober beter uit dan verwacht (de privésector schiep 159.000 banen, dubbel zoveel als verwacht, nvdr). Maar de bezettingsgraad staat op het laagste peil in 25 jaar, terwijl de werkloosheidsgraad, die officieel op 9,6 procent staat, in feite 17 procent bedraagt als hij in brede zin geïnterpreteerd wordt." Is in het kielzog van een nieuwe recessie ook een tweede bankcrisis in de Verenigde Staten mogelijk?Roubini: "Ja. Er zijn verschillende redenen om bezorgd te zijn over het Amerikaans bankensysteem. Vandaag doet de sector het beter: al moeten de banken nog sommige activa afschrijven, de rentemarges herstellen zich. Om de toekomst te beoordelen, moeten we echter de toestand vanuit macro-economische hoek bekijken. De gezondheid van de banksector wordt bepaald door drie elementen: economische groei, de werkloosheidsgraad en de eventuele waardedaling van het vastgoed. Welnu, we verwachten een groei in de grootteorde van 1 tot 1,5 procent, een werkloosheidscijfer dat boven de grens van 10 procent uitstijgt en een nieuwe terugval van de prijs van de woningen met 5 tot 10 procent in de komende 12 tot 18 maanden, zeker nu de aankooppremies geen effect meer hebben." "Op basis van die drie macro-economische variabelen moet dan ook worden gevreesd dat de banken opnieuw verlies zullen lijden op persoonlijke leningen, commerciële hypotheken, kredietkaarten enzovoort. Die verliezen zullen groter zijn dan de markt verwacht. Op dit ogenblik zijn er 12 miljoen woningen die aanzienlijk minder waard zijn dan de hypotheek die de eigenaar moet dragen. De waarde van zo'n 8 miljoen van die huizen zit slechts enkele procenten onder het kapitaal dat moet worden terugbetaald. Als de prijzen nog eens met 5 procent dalen, verzeilt iets minder dan de helft van de Amerikaanse woningen waarop een hypotheek rust in de rode cijfers. Vanuit die hoek bekeken dreigt het aantal hypotheekgevers dat niet aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen veel hoger te liggen dan doorgaans gedacht wordt. Doorgaans wordt gewag gemaakt van vier miljoen woningen die in de vier komende jaren zullen getroffen worden. Onze prognoses wijzen eerder in de richting van 11,5 miljoen."Guy Legrand Een uitgebreid interview met Nouriel Roubini leest u donderdag 25 november in Trends.