De tool werkt interactief. Geïnteresseerden kunnen, bijvoorbeeld, het profiel van de eigen gemeente vergelijken met een buurgemeente of de rest van Vlaanderen. 'De informatie is niet enkel interessant voor de betrokken overheden maar ook voor burgers, belangenverenigingen en financiële instellingen', zo reageert Vlaams minister Liesbeth Homans, bevoegd voor Binnenlands Bestuur. 'Zo kom je op elk moment te weten hoe het zit met de belastingdruk in elke gemeente, hoeveel de financiële schulden bedragen of hoe de investeringen evolueren.'

De tool werkt interactief. Geïnteresseerden kunnen, bijvoorbeeld, het profiel van de eigen gemeente vergelijken met een buurgemeente of de rest van Vlaanderen. 'De informatie is niet enkel interessant voor de betrokken overheden maar ook voor burgers, belangenverenigingen en financiële instellingen', zo reageert Vlaams minister Liesbeth Homans, bevoegd voor Binnenlands Bestuur. 'Zo kom je op elk moment te weten hoe het zit met de belastingdruk in elke gemeente, hoeveel de financiële schulden bedragen of hoe de investeringen evolueren.'