Het interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2009-2010 voorziet in een nettoloonstijging van 125 euro in 2009 en 250 euro in 2010. De sectoren kregen de vrijheid om die loonstijging concreet in te vullen. Sommige sectoren hebben in 2009 de toeslag van 125 euro toegekend via ecocheques.

De toeslag voor 2010 is nog niet in alle sectoren concreet toegewezen. Vandaar dat een aantal paritaire comités daarover nog onderhandelingen voeren. Een van de mogelijkheden bestaat erin de 250 euro dit jaar niet cash uit te betalen, maar als bijdrage voor pensioensparen op te nemen.

Indien een aantal sectoren dit ook daadwerkelijk doet, sluiten zij zich aan bij een pleidooi dat in een aantal werkgeverskringen wordt gehouden. Een deel van de loonsverhoging zou best via een vorm van pensioensparen worden toegekend om zo de sectorale kassen te spijzen. De werknemers zouden later kunnen genieten van een hoger tweedepijlerpensioen.

A.M.

Het interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2009-2010 voorziet in een nettoloonstijging van 125 euro in 2009 en 250 euro in 2010. De sectoren kregen de vrijheid om die loonstijging concreet in te vullen. Sommige sectoren hebben in 2009 de toeslag van 125 euro toegekend via ecocheques. De toeslag voor 2010 is nog niet in alle sectoren concreet toegewezen. Vandaar dat een aantal paritaire comités daarover nog onderhandelingen voeren. Een van de mogelijkheden bestaat erin de 250 euro dit jaar niet cash uit te betalen, maar als bijdrage voor pensioensparen op te nemen. Indien een aantal sectoren dit ook daadwerkelijk doet, sluiten zij zich aan bij een pleidooi dat in een aantal werkgeverskringen wordt gehouden. Een deel van de loonsverhoging zou best via een vorm van pensioensparen worden toegekend om zo de sectorale kassen te spijzen. De werknemers zouden later kunnen genieten van een hoger tweedepijlerpensioen. A.M.