De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft de bijgestelde transmissietarieven van hoogspanningsnetbeheerder Elia goedgekeurd. Dat betekent dat de consumenten en de bedrijven meer gaan betalen.

Door de goedkeuring zien de stroomproducenten de gemiddelde tarieven die zij moeten betalen in de periode 2012-2015 dalen met 52 procent.

Dat brengt mee dat een deel van de bijgestelde tarieven zal worden verhaald op de bedrijven en de gezinnen, blijkt uit mededelingen van de CREG en Elia.

Elia had de zogenaamde injectietarieven voor de periode 2012-2015 in november 2011 vastgelegd. Enkele grote elektriciteitsproducenten, onder wie Electrabel, trokken daarop naar het hof van beroep in Brussel om die tarieven nietig te laten verklaren. Uiteindelijk beoordeelde het hof van beroep die injectietarieven begin februari van dit jaar als 'onwettig'.

Verbruikers betalen

Door de aangepaste transmissietarieven van Elia - aangerekend voor het transport van de elektriciteit - stijgen nu de kosten voor de verbruikers.

Energieregulator CREG formuleert het als volgt: "Om uitvoering te kunnen geven aan voornoemd arrest, houdt de beslissing een gedeeltelijke verschuiving van de tarieflasten in van de producenten naar de afnemers van elektriciteit."

Concreet verhoogt het bedrag voor de elektriciteitstransmissie dat een gezin (met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh/jaar) moet betalen, dit jaar van 32 naar 35 euro. Vanaf 2014 wordt dat 39 euro.

'Factuur wordt 700.000 euro duurder'

Industriële afnemers die aangesloten zijn op het hoogspanningsnet zien hun totaalfactuur met 1 tot 2 procent stijgen, aldus Elia. Dat betekent volgens Febeliec, de federatie van industriële energieafnemers, dat grote industriële verbruikers zoals Nyrstar, BASF en de NMBS - met een elektriciteitsverbruik van 1 TWh per jaar - vanaf 2014 700.000 euro méér moeten betalen dan in 2011.

In een reactie erkent Febeliec de noodzaak om de tarieven aan te passen na de uitspraak van het hof van beroep van Brussel, "maar betreurt ze dat de impact van deze herziening in zeer grote mate wordt doorgerekend aan de verbruikers. Op die manier zullen de netkosten voor de industrie met ongeveer 300 miljoen euro toenemen over de periode 2012-2015." Febeliec omschrijft die toename als "onaanvaardbaar in een periode waarin de Belgische industrie reeds aanzienlijke concurrentienadelen ondervindt ten opzichte van de buurlanden".

Onlangs bleek uit een studie in opdracht van de federatie dat de elektriciteitskosten voor Belgische industriële bedrijven 12 tot 45 procent hoger liggen dan in de buurlanden. Febeliec zal haar bekommernissen overmaken aan Elia en de CREG, luidt het. (Belga/BO)

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft de bijgestelde transmissietarieven van hoogspanningsnetbeheerder Elia goedgekeurd. Dat betekent dat de consumenten en de bedrijven meer gaan betalen. Door de goedkeuring zien de stroomproducenten de gemiddelde tarieven die zij moeten betalen in de periode 2012-2015 dalen met 52 procent. Dat brengt mee dat een deel van de bijgestelde tarieven zal worden verhaald op de bedrijven en de gezinnen, blijkt uit mededelingen van de CREG en Elia. Elia had de zogenaamde injectietarieven voor de periode 2012-2015 in november 2011 vastgelegd. Enkele grote elektriciteitsproducenten, onder wie Electrabel, trokken daarop naar het hof van beroep in Brussel om die tarieven nietig te laten verklaren. Uiteindelijk beoordeelde het hof van beroep die injectietarieven begin februari van dit jaar als 'onwettig'. Verbruikers betalenDoor de aangepaste transmissietarieven van Elia - aangerekend voor het transport van de elektriciteit - stijgen nu de kosten voor de verbruikers. Energieregulator CREG formuleert het als volgt: "Om uitvoering te kunnen geven aan voornoemd arrest, houdt de beslissing een gedeeltelijke verschuiving van de tarieflasten in van de producenten naar de afnemers van elektriciteit." Concreet verhoogt het bedrag voor de elektriciteitstransmissie dat een gezin (met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh/jaar) moet betalen, dit jaar van 32 naar 35 euro. Vanaf 2014 wordt dat 39 euro. 'Factuur wordt 700.000 euro duurder'Industriële afnemers die aangesloten zijn op het hoogspanningsnet zien hun totaalfactuur met 1 tot 2 procent stijgen, aldus Elia. Dat betekent volgens Febeliec, de federatie van industriële energieafnemers, dat grote industriële verbruikers zoals Nyrstar, BASF en de NMBS - met een elektriciteitsverbruik van 1 TWh per jaar - vanaf 2014 700.000 euro méér moeten betalen dan in 2011.In een reactie erkent Febeliec de noodzaak om de tarieven aan te passen na de uitspraak van het hof van beroep van Brussel, "maar betreurt ze dat de impact van deze herziening in zeer grote mate wordt doorgerekend aan de verbruikers. Op die manier zullen de netkosten voor de industrie met ongeveer 300 miljoen euro toenemen over de periode 2012-2015." Febeliec omschrijft die toename als "onaanvaardbaar in een periode waarin de Belgische industrie reeds aanzienlijke concurrentienadelen ondervindt ten opzichte van de buurlanden".Onlangs bleek uit een studie in opdracht van de federatie dat de elektriciteitskosten voor Belgische industriële bedrijven 12 tot 45 procent hoger liggen dan in de buurlanden. Febeliec zal haar bekommernissen overmaken aan Elia en de CREG, luidt het. (Belga/BO)