De groei van de Nederlandse economie in het vierde kwartaal 2009 ten opzichte van het kwartaal ervoor komt uit op 0,2 procent waar eerder 0,3 procent was geraamd.

De krimp op jaarbasis wijkt niet af van de eerste raming die medio februari naar buiten is gebracht. Wel zijn sommige onderliggende cijfers bijgesteld. Zo is de consumptie van gezinnen neerwaarts bijgesteld, evenals de investeringen. De groei van de consumptie van de overheid is juist naar boven bijgesteld en de daling van de internationale handel blijkt bij nader inzien minder groot.

Aan de productiekant is de ontwikkeling van de winning van aardgas positiever dan eerder geraamd en valt de productie van de bouw juist lager uit. Vooral hierdoor moest de groei van kwartaal op kwartaal naar beneden worden bijgesteld.

De groei van de Nederlandse economie in het vierde kwartaal 2009 ten opzichte van het kwartaal ervoor komt uit op 0,2 procent waar eerder 0,3 procent was geraamd. De krimp op jaarbasis wijkt niet af van de eerste raming die medio februari naar buiten is gebracht. Wel zijn sommige onderliggende cijfers bijgesteld. Zo is de consumptie van gezinnen neerwaarts bijgesteld, evenals de investeringen. De groei van de consumptie van de overheid is juist naar boven bijgesteld en de daling van de internationale handel blijkt bij nader inzien minder groot. Aan de productiekant is de ontwikkeling van de winning van aardgas positiever dan eerder geraamd en valt de productie van de bouw juist lager uit. Vooral hierdoor moest de groei van kwartaal op kwartaal naar beneden worden bijgesteld.