Uit een prognose van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat Nederland in 2013 aankijkt tegen een begrotingstekort van 4,5 procent van het bbp (bruto binnnelands product). Dat stemt overeen met een tekort van 28 miljard euro.

De Europese regels leggen een begrotingstekort van maximaal 3 procent van het bbp op. Om aan die regels te voldoen moet de regering op zoek naar 9 miljard euro.

Ook wat de verwachte economische groei voor 2012 betreft, is er weinig opbeurend nieuws voor onze noorderburen. Voor dit jaar wordt namelijk een krimp van 0,75 procent verwacht tegenover een eerder geraamde 0,5 procent. In 2013 zou Nederland weer aanknopen met een groei van 1,25 procent, maar loopt het werkloosheidspercentage dat jaar op tot 6 procent.

Het kabinet-Rutte stelde bij zijn aantreden tot doel tegen het einde van de regeerperiode het begrotingstekort zover mogelijk terug te dringen. Tot nader order lijkt dat niet bijster goed te lukken, want uiteindelijk geeft de recente raming van het CPB een negatiever cijfer weer dan bij de prognoses in december.

Onderhandelaars van VVD, CDA en PVV gaan zich nu drie weken terugtrekken in het Catshuis om te onderhandelen over nieuwe besparingsmaatregelen.

Volgens het NRC Handelsblad houden de drie partijen zich sinds de decemberraming - toen duidelijk werd dat de 3 procent-norm zou overschreden worden - in een houdgreep over de manier waarop er zal bespaard worden. Het dagblad houdt er rekening mee dat de CDA een hervorming wil op de huizenmarkt, de PVV wil bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, en de VVD wellicht aanstuurt op een versoepeling van het ontslagrecht. (BO)

Uit een prognose van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat Nederland in 2013 aankijkt tegen een begrotingstekort van 4,5 procent van het bbp (bruto binnnelands product). Dat stemt overeen met een tekort van 28 miljard euro. De Europese regels leggen een begrotingstekort van maximaal 3 procent van het bbp op. Om aan die regels te voldoen moet de regering op zoek naar 9 miljard euro.Ook wat de verwachte economische groei voor 2012 betreft, is er weinig opbeurend nieuws voor onze noorderburen. Voor dit jaar wordt namelijk een krimp van 0,75 procent verwacht tegenover een eerder geraamde 0,5 procent. In 2013 zou Nederland weer aanknopen met een groei van 1,25 procent, maar loopt het werkloosheidspercentage dat jaar op tot 6 procent. Het kabinet-Rutte stelde bij zijn aantreden tot doel tegen het einde van de regeerperiode het begrotingstekort zover mogelijk terug te dringen. Tot nader order lijkt dat niet bijster goed te lukken, want uiteindelijk geeft de recente raming van het CPB een negatiever cijfer weer dan bij de prognoses in december. Onderhandelaars van VVD, CDA en PVV gaan zich nu drie weken terugtrekken in het Catshuis om te onderhandelen over nieuwe besparingsmaatregelen.Volgens het NRC Handelsblad houden de drie partijen zich sinds de decemberraming - toen duidelijk werd dat de 3 procent-norm zou overschreden worden - in een houdgreep over de manier waarop er zal bespaard worden. Het dagblad houdt er rekening mee dat de CDA een hervorming wil op de huizenmarkt, de PVV wil bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, en de VVD wellicht aanstuurt op een versoepeling van het ontslagrecht. (BO)