Dat blijkt dinsdag uit een berekening van het Centraal Planbureau (CPB) over de economische ontwikkelingen in de volgende kabinetsperiode.

Het Nederlandse planbureau voorspelt voor 2015 een begrotingstekort van 2,9 procent van het bruto binnenlands product, terwijl dan een overschot van 1,5 procent nodig is om te voorkomen dat de overheidsfinanciën ontsporen en de staatsschuld explodeert.

De besparingsopgaven zijn vergelijkbaar zijn met die aan het begin van de jaren tachtig. Dit vraagt een grote inzet van de politici, luidde het dinsdag.

Bij ongewijzigd beleid is de verwachte economische groei de komende kabinetsperiode 1,75 procent. De werkloosheid daalt van 6,5 procent in 2011 naar 5,25 procent in 2015. De koopkracht stijgt in die periode met gemiddeld 0,25 procent.

Maar Nederland is door de economische crisis ongeveer 5 procent van zijn bruto binnenlands product kwijt, een verlies dat naar verwachting niet meer wordt goedgemaakt. Daarbovenop gaat het CPB ook uit van een fors hogere levensverwachting, wat de overheid meer geld zal kosten aan zorg en pensioenen.

Dat blijkt dinsdag uit een berekening van het Centraal Planbureau (CPB) over de economische ontwikkelingen in de volgende kabinetsperiode. Het Nederlandse planbureau voorspelt voor 2015 een begrotingstekort van 2,9 procent van het bruto binnenlands product, terwijl dan een overschot van 1,5 procent nodig is om te voorkomen dat de overheidsfinanciën ontsporen en de staatsschuld explodeert. De besparingsopgaven zijn vergelijkbaar zijn met die aan het begin van de jaren tachtig. Dit vraagt een grote inzet van de politici, luidde het dinsdag. Bij ongewijzigd beleid is de verwachte economische groei de komende kabinetsperiode 1,75 procent. De werkloosheid daalt van 6,5 procent in 2011 naar 5,25 procent in 2015. De koopkracht stijgt in die periode met gemiddeld 0,25 procent. Maar Nederland is door de economische crisis ongeveer 5 procent van zijn bruto binnenlands product kwijt, een verlies dat naar verwachting niet meer wordt goedgemaakt. Daarbovenop gaat het CPB ook uit van een fors hogere levensverwachting, wat de overheid meer geld zal kosten aan zorg en pensioenen.