In een communiqué heeft minister Laruelle maandag de maatregelen ten voordele van de zelfstandigen in de begroting 2011 toegelicht. Met een budget van 25 miljoen euro in 2011 (en 70 miljoen euro op jaarbasis) dat gewijd wordt aan welzijnsmaatregelen, benadrukt Laruelle dat ze erin is geslaagd de het oorspronkelijke budget voor zelfstandigen met 30 procent te verhogen.

Een van de maatregelen bestaat in het het verhogen van de minimumpensioenen voor zelfstandigen op 1 september. De bedragen klimmen 2,11 procent hoger voor een gezin en 2,37 procent voor een alleenstaande en het overlevingspensioen.
Rekening houdend met de indexering in april of mei stemt dat bedrag overeen met respectievelijk 1.310,32 euro en 1.007,14 euro.

De andere pensioenen (die boven het minimum liggen) stijgen op 1 september met 1,25 procent. Behalve die van vijf jaar en die van vijftien jaar, die met respectievelijk 2 procent en 2,25 procent toenemen.

De andere maatregelen die de minister maandag aankondigd heeft, hebben betrekking op de verhoging van uitkeringen in geval van invaliditeit, ongeschiktheid en faillissement, de verhoging van de tegemoetkoming van hulp aan derden en de instelling van een jaarlijkse premie van 200 euro voor mindervaliden.

In een communiqué heeft minister Laruelle maandag de maatregelen ten voordele van de zelfstandigen in de begroting 2011 toegelicht. Met een budget van 25 miljoen euro in 2011 (en 70 miljoen euro op jaarbasis) dat gewijd wordt aan welzijnsmaatregelen, benadrukt Laruelle dat ze erin is geslaagd de het oorspronkelijke budget voor zelfstandigen met 30 procent te verhogen. Een van de maatregelen bestaat in het het verhogen van de minimumpensioenen voor zelfstandigen op 1 september. De bedragen klimmen 2,11 procent hoger voor een gezin en 2,37 procent voor een alleenstaande en het overlevingspensioen. Rekening houdend met de indexering in april of mei stemt dat bedrag overeen met respectievelijk 1.310,32 euro en 1.007,14 euro. De andere pensioenen (die boven het minimum liggen) stijgen op 1 september met 1,25 procent. Behalve die van vijf jaar en die van vijftien jaar, die met respectievelijk 2 procent en 2,25 procent toenemen.De andere maatregelen die de minister maandag aankondigd heeft, hebben betrekking op de verhoging van uitkeringen in geval van invaliditeit, ongeschiktheid en faillissement, de verhoging van de tegemoetkoming van hulp aan derden en de instelling van een jaarlijkse premie van 200 euro voor mindervaliden.