De Cel voor Financiële Informatieverstrekking - ook bekend als de antiwitwascel - opende in 2015 8.329 nieuwe dossiers tegenover 6.978 dossiers een jaar eerder, blijkt uit het jaarverslag. Als er ernstige aanwijzingen zijn, belanden die dossiers bij de gerechtelijke overheden (doormeldingen).

Voor wat de financiering van terrorisme betreft, omschrijft de CFI zich als 'tweedelijnsinlichtingendienst' ter ondersteuning van het federaal parket, de inlichtingendiensten en het OCAD.

Del nieuwe meldingen die te maken hebben met de financiering van terreur stegen van 35 dossiers in 2014 tot 75 een jaar later.

Op die manier stemt het aandeel 'terrorisme en financiering van terrorisme' overeen met 11 procent van het aantal meldingen. In 2013 en 2014 bleef dat aandeel nog beperkt tot 3 procent.

Volgens de CFI bevestigen de eerste cijfers van 2016, die beïnvloed werden door de aanslagen van Brussel, de trend die in 2015 werd vastgesteld.

De CFI wijst er in het jaarverslag op dat het opsporen van buitenlandse strijders of terroristische cellen via een financieel onderzoek niet makkelijk is. De aanslagen in Parijs en Brussel werden allicht gefinancierd door legale fondsen, zoals een loon, uitkering, of spaargeld, luidt het.

(BO)

De Cel voor Financiële Informatieverstrekking - ook bekend als de antiwitwascel - opende in 2015 8.329 nieuwe dossiers tegenover 6.978 dossiers een jaar eerder, blijkt uit het jaarverslag. Als er ernstige aanwijzingen zijn, belanden die dossiers bij de gerechtelijke overheden (doormeldingen).Voor wat de financiering van terrorisme betreft, omschrijft de CFI zich als 'tweedelijnsinlichtingendienst' ter ondersteuning van het federaal parket, de inlichtingendiensten en het OCAD. Del nieuwe meldingen die te maken hebben met de financiering van terreur stegen van 35 dossiers in 2014 tot 75 een jaar later.Op die manier stemt het aandeel 'terrorisme en financiering van terrorisme' overeen met 11 procent van het aantal meldingen. In 2013 en 2014 bleef dat aandeel nog beperkt tot 3 procent.Volgens de CFI bevestigen de eerste cijfers van 2016, die beïnvloed werden door de aanslagen van Brussel, de trend die in 2015 werd vastgesteld.De CFI wijst er in het jaarverslag op dat het opsporen van buitenlandse strijders of terroristische cellen via een financieel onderzoek niet makkelijk is. De aanslagen in Parijs en Brussel werden allicht gefinancierd door legale fondsen, zoals een loon, uitkering, of spaargeld, luidt het. (BO)