Volgende week maandag 9 maart haalt de Europese Centrale Bank de bazooka boven. Tot september pompt ze elke maand 60 miljard euro in de economie, om het deflatiegevaar te bezweren.

Wat is het doel van die bazooka?

Danny Reweghs: "Het doel van die bazooka van de ECB is om de dubbele dreiging waarmee de eurozone geconfronteerd wordt, weg te nemen: de dreiging van een (structurele) deflatie en het risico op een derde recessie sinds de bankencrisis."

De ECB start volgende week met de aankoop van staatsobligaties. In welke mate wordt daar nu al op geanticipeerd op de financiële markten?

Danny Reweghs: "Net zoals in onder meer de VS en Japan zien we meteen een heftige reactie op de financiële markten. Op de valutamarkten hebben we een verdere daling van de euro gezien ten opzichte van de dollar en andere munten. Op de obligatiemarkten zijn de rentes op overheidsobligaties naar nieuwe dieptepunten gedaald en is de spread tussen de Zuid-Europese landen en Duitsland verder afgenomen. Op de Europese aandelenmarkten zien we de sterkste beursstart in jaren, een zeer sterke outperformance ten opzichte van Wall Street omdat ook de kapitaalstromen richting Europa evolueren met in de laatste twee weken van februari alleen een recordinstroom van 11 miljard Amerikaanse dollar in Europese aandelenfondsen."

Welk effect verwacht u op korte en op lange termijn ?

Danny Reweghs: "Een bijkomend effect op korte termijn valt er dan ook niet meteen te verwachten. Maar het aanhouden van deze soepele monetaire politiek tot minstens het najaar van 2016 moet de financiële markten verder kunnen ondersteunen."

Hoe groot is de kans dat al dat geld in de reële economie terechtkomt?

Danny Reweghs: "De impact op de reële economie blijft altijd het moeilijke punt van het verhaal van kwantitatieve versoepeling. Het is en blijft een indirect ingreep en ook elders zien we dat het geld op de eerste plaats naar de financiële markten vloeit en maar op de tweede plaats naar de reële economie. De ECB brengt het paard naar de waterbak, maar kan het paard niet dwingen te drinken. En drinken wil in dit geval zeggen consumeren en investeren in plaats van sparen of uitkeren aan aandeelhouders. De rente is al geruime tijd laag, maar heeft consumenten en bedrijfsleiders nog niet echt er toe overgehaald om massaal te consumeren en/of te investeren. Daarvoor is er een gebrek aan vertrouwen, aan hoop, aan perspectief. De ECB kan dat niet alleen invullen en oplossen. De politiek zal ook moeten profiteren van de opportuniteit die de centrale bank biedt om structurele hervormingen door te voeren zodat de Europeanen weer gaan geloven in de toekomst."

Welke zijn de mogelijke gevolgen als de bazooka zijn doel mist?

Danny Reweghs: "Dat is natuurlijk het 'horror-scenario'. Want dat betekent dat de economie niet herstelt en de deflatie niet verdwijnt en dat betekent dat we in het Japan-scenario zouden verzeild geraken. En dat zou natuurlijk nefast zijn. Maar laten we er voorlopig maar vanuit gaan dat de bazooka minstens enig effect heeft en de dreigingen van deflatie en recessie al minstens voor enkele jaren afwendt. We mogen trouwens verwachten dat de ECB niet snel zijn pogingen zal opgeven en de inspanning eventueel nog zal opvoeren, mochten de effecten aanvankelijk minder zijn dan gewenst." (BO)

Volgende week maandag 9 maart haalt de Europese Centrale Bank de bazooka boven. Tot september pompt ze elke maand 60 miljard euro in de economie, om het deflatiegevaar te bezweren. Danny Reweghs: "Het doel van die bazooka van de ECB is om de dubbele dreiging waarmee de eurozone geconfronteerd wordt, weg te nemen: de dreiging van een (structurele) deflatie en het risico op een derde recessie sinds de bankencrisis."Danny Reweghs: "Net zoals in onder meer de VS en Japan zien we meteen een heftige reactie op de financiële markten. Op de valutamarkten hebben we een verdere daling van de euro gezien ten opzichte van de dollar en andere munten. Op de obligatiemarkten zijn de rentes op overheidsobligaties naar nieuwe dieptepunten gedaald en is de spread tussen de Zuid-Europese landen en Duitsland verder afgenomen. Op de Europese aandelenmarkten zien we de sterkste beursstart in jaren, een zeer sterke outperformance ten opzichte van Wall Street omdat ook de kapitaalstromen richting Europa evolueren met in de laatste twee weken van februari alleen een recordinstroom van 11 miljard Amerikaanse dollar in Europese aandelenfondsen."Danny Reweghs: "Een bijkomend effect op korte termijn valt er dan ook niet meteen te verwachten. Maar het aanhouden van deze soepele monetaire politiek tot minstens het najaar van 2016 moet de financiële markten verder kunnen ondersteunen."Danny Reweghs: "De impact op de reële economie blijft altijd het moeilijke punt van het verhaal van kwantitatieve versoepeling. Het is en blijft een indirect ingreep en ook elders zien we dat het geld op de eerste plaats naar de financiële markten vloeit en maar op de tweede plaats naar de reële economie. De ECB brengt het paard naar de waterbak, maar kan het paard niet dwingen te drinken. En drinken wil in dit geval zeggen consumeren en investeren in plaats van sparen of uitkeren aan aandeelhouders. De rente is al geruime tijd laag, maar heeft consumenten en bedrijfsleiders nog niet echt er toe overgehaald om massaal te consumeren en/of te investeren. Daarvoor is er een gebrek aan vertrouwen, aan hoop, aan perspectief. De ECB kan dat niet alleen invullen en oplossen. De politiek zal ook moeten profiteren van de opportuniteit die de centrale bank biedt om structurele hervormingen door te voeren zodat de Europeanen weer gaan geloven in de toekomst."Danny Reweghs: "Dat is natuurlijk het 'horror-scenario'. Want dat betekent dat de economie niet herstelt en de deflatie niet verdwijnt en dat betekent dat we in het Japan-scenario zouden verzeild geraken. En dat zou natuurlijk nefast zijn. Maar laten we er voorlopig maar vanuit gaan dat de bazooka minstens enig effect heeft en de dreigingen van deflatie en recessie al minstens voor enkele jaren afwendt. We mogen trouwens verwachten dat de ECB niet snel zijn pogingen zal opgeven en de inspanning eventueel nog zal opvoeren, mochten de effecten aanvankelijk minder zijn dan gewenst." (BO)