Managementvennootschappen betalen gemiddeld 32,5 procent vennootschapsbelasting. "Dat betekent dat de helft nog hogere percentages betalen, terwijl de managementvennootschappen sterk worden geviseerd", zegt Nikolaas Tahon, directeur van Deloitte Fiduciaire, die de studie KMO Kompas 2013 uitbracht.

In het actieplan van John Crombez (sp.a), de staatssecretaris voor Fraudebestrijding, is de strijd tegen de managementvennootschap een prioriteit. "Maar uit onze studie blijkt dat ze gemiddeld 32,5 procent belastingen betalen op hun winst. Bovendien worden de eventueel uitgekeerde dividenden nog eens belast. Ook de bezoldiging wordt belast, via bijdragen voor de personenbelasting en de sociale zekerheid. Het is dus een foute interpretatie dat de managementvennootschap een fiscale haven zou zijn waarmee je totaal buiten de fiscaliteit valt."

Managementvennootschappen betalen gemiddeld 32,5 procent vennootschapsbelasting. "Dat betekent dat de helft nog hogere percentages betalen, terwijl de managementvennootschappen sterk worden geviseerd", zegt Nikolaas Tahon, directeur van Deloitte Fiduciaire, die de studie KMO Kompas 2013 uitbracht. In het actieplan van John Crombez (sp.a), de staatssecretaris voor Fraudebestrijding, is de strijd tegen de managementvennootschap een prioriteit. "Maar uit onze studie blijkt dat ze gemiddeld 32,5 procent belastingen betalen op hun winst. Bovendien worden de eventueel uitgekeerde dividenden nog eens belast. Ook de bezoldiging wordt belast, via bijdragen voor de personenbelasting en de sociale zekerheid. Het is dus een foute interpretatie dat de managementvennootschap een fiscale haven zou zijn waarmee je totaal buiten de fiscaliteit valt."