Nog tot en met 5 november kunt u op de website www.energiepact2050. be 'meewerken aan de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact'. Zo kunt u bijdragen aan de langetermijnvisie op het energiebeleid van België, die tegen eind dit jaar wordt gepresenteerd.
...

Nog tot en met 5 november kunt u op de website www.energiepact2050. be 'meewerken aan de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact'. Zo kunt u bijdragen aan de langetermijnvisie op het energiebeleid van België, die tegen eind dit jaar wordt gepresenteerd. Het initiatief is, hoe goedbedoeld ook, om veel redenen een miskleun. De kans is levensgroot dat de site hoofdzakelijk zal worden bezocht door voor- en tegenstanders van vooral kern- en hernieuwbare energie. Dat relativeert het idee van een brede burgerenquête. Net zoals bij de vragenlijst die eerder aan ruim honderd organisaties in het brede energieveld werd voorgelegd, zal de enquête moeilijk verzoenbare antwoorden opleveren. Het standpunt van de Bond Beter Leefmilieu rijmt doorgaans slecht met dat van pakweg het Nucleair Forum. Het lijkt ook niet de bedoeling écht met de antwoorden rekening te houden. Als de aangekondigde timing wordt aangehouden, heeft de administratie breed gerekend een week of zes om de resultaten van de enquête te verwerken in het pact, inclusief het interministerieel overleg. Met andere woorden: meer dan een illusie van burgerparticipatie is de enquête niet. En eigenlijk hoort het ook zo. Het basisprincipe van een parlementaire democratie is dat het volk afgevaardigden verkiest, die in zijn plaats complexe dossiers bestuderen en in eer en geweten beslissingen nemen in het algemeen belang. Dat geldt zeker voor de energiebevoorrading, waar de korte- en de langetermijncompetitiviteit van de industrie in de weegschaal ligt met prijsafwegingen voor de particulier en met milieubelangen; en waar elke investeringsbeslissing de grenzen van de regeerperiode overschrijdt. Niet iedereen hoeft het eens te zijn met een minister die een beargumenteerde keuze maakt. Een maatschappelijk draagvlak opbouwen begint bij goed beleid, niet bij een enquête.