Nog tot en met 5 november kunt u op de website www.energiepact2050. be 'meewerken aan de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact'. Zo kunt u bijdragen aan de langetermijnvisie op het energiebeleid van België, die tegen eind dit jaar wordt gepresenteerd.
...