Het Groothertogdom heeft een wetsontwerp klaar dat Belgen wil aantrekken die hun onderneming fiscaal voordelig willen verkopen. "De maatregel kan veel Belgen ertoe aanzetten zich in het Groothertogdom Luxemburg te vestigen", zegt Denis-Emmanuel Philippe, advocaat bij het in fiscaliteit gespecialiseerde Bloom Law Firm en ook verbonden aan de balie in hoofdstad Luxemburg.
...

Het Groothertogdom heeft een wetsontwerp klaar dat Belgen wil aantrekken die hun onderneming fiscaal voordelig willen verkopen. "De maatregel kan veel Belgen ertoe aanzetten zich in het Groothertogdom Luxemburg te vestigen", zegt Denis-Emmanuel Philippe, advocaat bij het in fiscaliteit gespecialiseerde Bloom Law Firm en ook verbonden aan de balie in hoofdstad Luxemburg.Een Luxemburgs wetsontwerp van 14 oktober 2015 geeft een fiscaal voordeel aan wie een bedrijf verkoopt, dat eerder in handen was van bijvoorbeeld een Belgische belastingplichtige, en die datzelfde jaar naar Luxemburg verhuist. In dat geval valt hij onder het Luxemburgse stelsel van de inkomstenbelasting. De Belgische aandeelhouder geniet in Luxemburg ook van een 'step-up'. Dat is de herwaardering van de aanschaffingsprijs van zijn belang in het bedrijf op de dag dat hij zijn woonplaats verplaatst naar het Groothertogdom. Zo wordt de meerwaarde op dit belang berekend op basis van het verschil tussen de verkoopprijs en de geschatte verkoopwaarde op het ogenblik van de verplaatsing van de fiscale woonplaats. "Luxemburg verzaakt zo eenzijdig aan zijn recht om het deel van de in de staat van vertrek opgebouwde meerwaarde te belasten", stelt de memorie van toelichting van het wetsontwerp uitdrukkelijk."Als de overdracht van de belangen meteen na de verplaatsing van de woonplaats naar Luxemburg gebeurt, is er dus in Luxemburg slechts een minieme belasting of zelfs helemaal geen belasting verschuldigd", zegt Philippe."Normaal wordt de meerwaarde op aandelen bij de verkoop van het bedrijf in ons land niet belast. Maar de fiscale administratie wordt steeds strenger. Philippe: "Ze heeft de neiging zulke meerwaarden in sommige gevallen te belasten als diverse inkomsten tegen 33 procent, omdat ze buiten het kader van het normale beheer van een privévermogen vallen. Luxemburg biedt nu een uitweg."Luxemburg heeft de voorbije jaren een rist fiscale voordelen gecreëerd. Philippe: "Het land wil uitdrukkelijk gefortuneerde mensen aantrekken. Op die manier hoopt het de belastinginkomsten te compenseren die het zal verliezen, nu de OESO en de G20 steeds sterker reageren tegen fiscaal agressieve structuren voor bedrijven."Sommige Belgen zijn momenteel in de weer met een verhuizing naar het ministaatje, om te vermijden dat de Belgische fiscus informatie verkrijgt van de Luxemburgse collega's over het zwarte geld dat ze er in de loop der jaren hebben verstopt. De juridische financiële transparantie tussen België en het Groothertogdom wordt volgend jaar een juridisch feit. Is de nieuwe wet een extra stimulans om die stap te doen? "Kan zijn", klinkt het bij Philippe. "Maar een advocaat mag en zal een fraudeur niet adviseren te verhuizen om de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen te vermijden. Strafrechtelijke vervolging door het Belgische gerecht is trouwens niet uit te sluiten als de belastingplichtige verdacht wordt van witwassen. Ik denk daarbij aan de hypothese waarbij zwart kapitaal wordt herbelegd in een Luxemburgse juridische constructie. Het klopt wel dat zo'n verhuismogelijkheid ondertussen bekend is bij de Belgische belastingplichtigen en ook wordt toegepast."