Dat bleek woensdag tijdens een toespraak op een colloquium van SUERF (Société Universitaire Européenne de Recherches Financières) in Brussel.

Vorige week verraste ECB-voorzitter Jean-Claude Trichet de markten nog enigszins door geen nieuwe renteverhoging in juni te suggereren, maar uitstel lijkt geen afstel.

Luc Coene: "De markten houden rekening met een geleidelijke afbouw van het ondersteunend karakter van het monetaire beleid, en ik denk persoonlijk dat dit geen onredelijke verwachting is."

Coene verwees naar de relatief hoge inflatie in het eurogebied (2,8%), naar de vrij stevige inflatiedruk die nog in de pijplijn zit, en naar het risico van stijgende looneisen als compensatie voor de gestegen inflatie.

Luc Coene: "Hogere grondstoffenprijzen betekenen een verarming voor de Europese economie die niet kan ontweken worden via hogere lonen. Dat zou enkel leiden tot een langere periode van hogere inflatie, zonder dat de economie daar op langere termijn beter van wordt."

Een reeks van renteverhogingen de komende kwartalen is dus het meest waarschijnlijke scenario, maar de ECB wil zich daar niet op vastpinnen. Als de financiële hemel ons opnieuw op het hoofd valt, moet de ECB geloofwaardig kunnen bijsturen. "De Europese schuldencrisis en - in een aantal gevallen daarmee verbonden - de nog fragiele staat van de banksector in het eurogebied bemoeilijken onze taak," zegt Coene.

Om de goede werking van het financieel systeem te garanderen, blijft de ECB onverkort de onconventionele middelen inzetten (zoals het opkopen van overheidsobligaties en het onbeperkt verschaffen van liquiditeit aan de banken).

Luc Coene: "Dat doen we omdat financiële stabiliteit essentieel is om tot prijsstabiliteit te komen. Maar deze maatregelen zijn tijdelijk omdat ze de banken ontmoedigen om zich te herfinancieren op de private markt (bijvoorbeeld via kapitaalverhogingen), om hun balans te herstructureren, of om hun businessmodel te veranderen. Terwijl net dat de enige structurele oplossingen zijn voor de betrokken banken."

De schuldencrisis maakt het de ECB ook op een andere manier niet gemakkelijker. "De aanzienlijke inspanningen om de begrotingen te saneren die al genomen zijn of nog gepland worden, zijn op lange termijn een must voor gezonde overheidsfinanciën. Maar op korte termijn kunnen deze maatregelen wegen op de vraag. We zien de schuldencrisis en zijn mogelijke fall-out naar de financiële sector en de echte economie als een risico voor de economische vooruitzichten. De volgende maanden zullen we daar rekening mee houden bij het bepalen van het rentebeleid," aldus Coene.

DK

Dat bleek woensdag tijdens een toespraak op een colloquium van SUERF (Société Universitaire Européenne de Recherches Financières) in Brussel. Vorige week verraste ECB-voorzitter Jean-Claude Trichet de markten nog enigszins door geen nieuwe renteverhoging in juni te suggereren, maar uitstel lijkt geen afstel.Luc Coene: "De markten houden rekening met een geleidelijke afbouw van het ondersteunend karakter van het monetaire beleid, en ik denk persoonlijk dat dit geen onredelijke verwachting is." Coene verwees naar de relatief hoge inflatie in het eurogebied (2,8%), naar de vrij stevige inflatiedruk die nog in de pijplijn zit, en naar het risico van stijgende looneisen als compensatie voor de gestegen inflatie. Luc Coene: "Hogere grondstoffenprijzen betekenen een verarming voor de Europese economie die niet kan ontweken worden via hogere lonen. Dat zou enkel leiden tot een langere periode van hogere inflatie, zonder dat de economie daar op langere termijn beter van wordt." Een reeks van renteverhogingen de komende kwartalen is dus het meest waarschijnlijke scenario, maar de ECB wil zich daar niet op vastpinnen. Als de financiële hemel ons opnieuw op het hoofd valt, moet de ECB geloofwaardig kunnen bijsturen. "De Europese schuldencrisis en - in een aantal gevallen daarmee verbonden - de nog fragiele staat van de banksector in het eurogebied bemoeilijken onze taak," zegt Coene. Om de goede werking van het financieel systeem te garanderen, blijft de ECB onverkort de onconventionele middelen inzetten (zoals het opkopen van overheidsobligaties en het onbeperkt verschaffen van liquiditeit aan de banken). Luc Coene: "Dat doen we omdat financiële stabiliteit essentieel is om tot prijsstabiliteit te komen. Maar deze maatregelen zijn tijdelijk omdat ze de banken ontmoedigen om zich te herfinancieren op de private markt (bijvoorbeeld via kapitaalverhogingen), om hun balans te herstructureren, of om hun businessmodel te veranderen. Terwijl net dat de enige structurele oplossingen zijn voor de betrokken banken." De schuldencrisis maakt het de ECB ook op een andere manier niet gemakkelijker. "De aanzienlijke inspanningen om de begrotingen te saneren die al genomen zijn of nog gepland worden, zijn op lange termijn een must voor gezonde overheidsfinanciën. Maar op korte termijn kunnen deze maatregelen wegen op de vraag. We zien de schuldencrisis en zijn mogelijke fall-out naar de financiële sector en de echte economie als een risico voor de economische vooruitzichten. De volgende maanden zullen we daar rekening mee houden bij het bepalen van het rentebeleid," aldus Coene.DK