De discussie over de loonkosten in ons land - en de handicap die we al of niet oplopen met onze belangrijkste handelspartners - concentreert zich altijd op de evolutie ervan.

De absolute cijfers van de loonkosten komen zelden boven water. In de beleidsbrief die VKW Metena (de studiedienst van de ondernemersorganisatie VKW) in september wil publiceren, doet econoom Geert Janssens nu net dát. Op basis van gegevens van het Duits Statistisch Bureau, dat op zijn beurt steunt op de Oeso en op Eurostat, komt hij tot ronduit onthutsende resultaten. Wie in de Belgische industrie iemand werk geeft, moet daarvoor gemiddeld 40,60 euro per uur aan brutoloon en sociale lasten neertellen. Voor de hele eurozone bedragen de gemiddelde loonkosten 29,30 euro. België is 38,6 procent duurder dan het gemiddelde. In vergelijking met Duitsland, Frankrijk en Nederland is België 17,6 procent duurder.

Voor de hele privésector, dus inclusief de diensten, is het verschil nog groter. Weliswaar zijn de gemiddelde loonkosten in onze dienstenbedrijven wat lager, maar in de andere landen zijn ze nóg lager. In vergelijking met de eurozone dragen Belgische privéwerkgevers 41,9 procent meer loonkosten; in vergelijking met onze drie belangrijkste handelspartners zijn Belgische privéwerknemers 27,7 procent duurder.

Hoe is het mogelijk dat we zulke sterke cijfers nooit te zien krijgen?

Geert Janssens verklaart de eenzijdige focus van het Belgische debat op de loonkosten evolutie met een verwijzing naar de wet op de concurrentiekracht van onze ondernemingen: 'Die wet uit 1996 schrijft voor dat het de evolutie van de lonen is die gelijke tred moet houden met de landen rondom ons', aldus Janssens. 'Daarbij wordt trouwens abstractie gemaakt van het feit dat er in 1996 al een loonkostenhandicap was. Ook de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven werkt uitsluitend met de cijfers over wat er verandert, en niet met de loonkosten zelf.'

Dat de totale loonkosten in ons land hoger zijn dan elders wordt vaak vergoelijkt door eraan toe te voegen dat de Belgische werknemers ook productiever zijn. Maar volgens Janssens is het niet realistisch om te denken dat een verschil in productiviteit zulke grote verschillen zou kunnen compenseren. 'Bovendien weten we van het Planbureau dat ook onze productiviteit minder sterk groeit dan die van de buitenlandse concurrenten, dus ook op dat front loopt de loonkostenhandicap op.'

Luc Baltussen

Hoeveel duurder is een Belgische werknemer?

30,6% dan in Duitsland

14,9% dan in Frankrijk

26,4% dan in Nederland

De discussie over de loonkosten in ons land - en de handicap die we al of niet oplopen met onze belangrijkste handelspartners - concentreert zich altijd op de evolutie ervan. De absolute cijfers van de loonkosten komen zelden boven water. In de beleidsbrief die VKW Metena (de studiedienst van de ondernemersorganisatie VKW) in september wil publiceren, doet econoom Geert Janssens nu net dát. Op basis van gegevens van het Duits Statistisch Bureau, dat op zijn beurt steunt op de Oeso en op Eurostat, komt hij tot ronduit onthutsende resultaten. Wie in de Belgische industrie iemand werk geeft, moet daarvoor gemiddeld 40,60 euro per uur aan brutoloon en sociale lasten neertellen. Voor de hele eurozone bedragen de gemiddelde loonkosten 29,30 euro. België is 38,6 procent duurder dan het gemiddelde. In vergelijking met Duitsland, Frankrijk en Nederland is België 17,6 procent duurder. Voor de hele privésector, dus inclusief de diensten, is het verschil nog groter. Weliswaar zijn de gemiddelde loonkosten in onze dienstenbedrijven wat lager, maar in de andere landen zijn ze nóg lager. In vergelijking met de eurozone dragen Belgische privéwerkgevers 41,9 procent meer loonkosten; in vergelijking met onze drie belangrijkste handelspartners zijn Belgische privéwerknemers 27,7 procent duurder. Hoe is het mogelijk dat we zulke sterke cijfers nooit te zien krijgen? Geert Janssens verklaart de eenzijdige focus van het Belgische debat op de loonkosten evolutie met een verwijzing naar de wet op de concurrentiekracht van onze ondernemingen: 'Die wet uit 1996 schrijft voor dat het de evolutie van de lonen is die gelijke tred moet houden met de landen rondom ons', aldus Janssens. 'Daarbij wordt trouwens abstractie gemaakt van het feit dat er in 1996 al een loonkostenhandicap was. Ook de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven werkt uitsluitend met de cijfers over wat er verandert, en niet met de loonkosten zelf.' Dat de totale loonkosten in ons land hoger zijn dan elders wordt vaak vergoelijkt door eraan toe te voegen dat de Belgische werknemers ook productiever zijn. Maar volgens Janssens is het niet realistisch om te denken dat een verschil in productiviteit zulke grote verschillen zou kunnen compenseren. 'Bovendien weten we van het Planbureau dat ook onze productiviteit minder sterk groeit dan die van de buitenlandse concurrenten, dus ook op dat front loopt de loonkostenhandicap op.' Luc Baltussen