De Nationale Bank ging voor verschillende Europese landen na hoe groot het loonverschil is tussen de overheidssector en de privésector. Volgens de macro-economische gegevens zou het loon in België licht in het nadeel zijn van de werknemers uit de overheidssector.

Volgens de micro-economische gegevens, waarin het loon wordt gecorrigeerd om rekening te houden met de individuele kenmerken - geslacht, anciënniteit of leeftijd, opleidingsniveau, managerspositie of niet - zou het loon in de overheidssector iets hoger liggen dan dat in de privésector.

De in netto-uurloon uitgedrukte loonverschillen zijn duidelijk in het voordeel van de werknemers uit de overheidssector. In België liggen ze 1,7 procent hoger. Dit voor de werknemers uit de Belgische overheidssector gunstige verschil heeft, volgens de studie gedeeltelijk te maken met hun relatief beperkte werktijd. Bij vergelijkbare individuele kenmerken ligt het nettomaandloon in de privésector dan weer 5,2 procent hoger dan bij de overheid.

Toch blijft het relatief aantrekkelijk om voor de overheid te werken, want een ambtenaar kan later genieten van een hoger pensioen en heeft werkzekerheid. Dit legitimeerde lange tijd de grote loonverschillen met de privésector: een ambtenaar verdiende minder maar had andere voordelen. Nu blijkt dat deze vergelijking niet langer opgaat. De loonverschillen tussen overheid en privé zijn zeer klein geworden en op basis van uurloon liggen ze bij de overheid zelfs hoger.

Met het hogere ambtenarenpensioen geniet het overheidspersoneel bovendien nog eens van een extra voordeel: door de stijgende levensverwachting is de intrinsieke waarde van het overheidspensioen nog toegenomen.

Alain Mouton

De Nationale Bank ging voor verschillende Europese landen na hoe groot het loonverschil is tussen de overheidssector en de privésector. Volgens de macro-economische gegevens zou het loon in België licht in het nadeel zijn van de werknemers uit de overheidssector. Volgens de micro-economische gegevens, waarin het loon wordt gecorrigeerd om rekening te houden met de individuele kenmerken - geslacht, anciënniteit of leeftijd, opleidingsniveau, managerspositie of niet - zou het loon in de overheidssector iets hoger liggen dan dat in de privésector. De in netto-uurloon uitgedrukte loonverschillen zijn duidelijk in het voordeel van de werknemers uit de overheidssector. In België liggen ze 1,7 procent hoger. Dit voor de werknemers uit de Belgische overheidssector gunstige verschil heeft, volgens de studie gedeeltelijk te maken met hun relatief beperkte werktijd. Bij vergelijkbare individuele kenmerken ligt het nettomaandloon in de privésector dan weer 5,2 procent hoger dan bij de overheid. Toch blijft het relatief aantrekkelijk om voor de overheid te werken, want een ambtenaar kan later genieten van een hoger pensioen en heeft werkzekerheid. Dit legitimeerde lange tijd de grote loonverschillen met de privésector: een ambtenaar verdiende minder maar had andere voordelen. Nu blijkt dat deze vergelijking niet langer opgaat. De loonverschillen tussen overheid en privé zijn zeer klein geworden en op basis van uurloon liggen ze bij de overheid zelfs hoger. Met het hogere ambtenarenpensioen geniet het overheidspersoneel bovendien nog eens van een extra voordeel: door de stijgende levensverwachting is de intrinsieke waarde van het overheidspensioen nog toegenomen. Alain Mouton