Naar jaarlijkse gewoonte hebben de Christelijke Mutualiteiten hun ziekenhuisbarometer geactualiseerd. Voor de elfde keer heeft het ziekenfonds de ziekenhuisfacturen van zijn leden aan een grondige analyse onderworpen en die gegevens vervolgens geëxtrapoleerd in verhouding met het CM-marktaandeel.
...

Naar jaarlijkse gewoonte hebben de Christelijke Mutualiteiten hun ziekenhuisbarometer geactualiseerd. Voor de elfde keer heeft het ziekenfonds de ziekenhuisfacturen van zijn leden aan een grondige analyse onderworpen en die gegevens vervolgens geëxtrapoleerd in verhouding met het CM-marktaandeel. De belangrijkste vaststelling uit de gegevens van 2014 is een verontrustende stijging van de ereloonsupplementen in eenpersoonskamers. Tegenover een jaar eerder ligt de gemiddelde toeslag 6,3 procent hoger, terwijl het afgelopen decennium de jaarlijkse stijging beperkt bleef tot 1,3 procent. De gemiddelde prijs voor een eenpersoonskamer bedraagt nu al 1461 euro per dag, terwijl dat in een meerpersoonskamer 281 euro is.Sinds 2013 zijn ereloonsupplementen in twee- of meerpersoonskamers verboden. De sterke stijging in eenpersoonskamers is vermoedelijk voor een stuk daardoor te verklaren. Ziekenhuizen en artsen proberen de gederfde inkomsten elders te recupereren. Maar volgens de Christelijke Mutualiteiten spelen er voornamelijk andere aspecten. Tijdens een persconferentie over de ziekenhuisbarometer benadrukte het ziekenfonds de correlatie tussen patiënten met een hospitalisatieverzekering en het aanrekenen van forse supplementen. Het gevolg is een sluipende privatisering en vooral een stijgende factuur voor de patiënt. Luc Van Gorp (CM) waarschuwt dat patiënten intussen al 10 procent van de ziekenhuisopname zelf betalen. In centen uitgedrukt gaat het om 1,2 miljard euro. Daarvan is ongeveer 1 miljard gedekt door de talrijke hospitalisatieverzekeringen. Omdat de jaarlijkse opbrengst aan premies voor zulke verzekeringen op 1,6 miljard wordt geschat, blijft het probleem vooralsnog beperkt. Met de toenemende vraag naar eenpersoonskamers - drie op de vier patiënten willen een eenpersoonskamer, terwijl slechts een op de vier uiteindelijk in een eenpersoonskamer terechtkomt - kan die balans echter helemaal verstoord raken. Ziekenhuizen bouwen niet toevallig massaal eenpersoonskamers bij.Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) werkt aan een modernisering van de ziekenhuisfinanciering. In De Blocks filosofie moet die transparant en efficiënt zijn. Hoewel de ereloonsupplementen een belangrijke bijdrage leveren aan de financiering van de Belgische ziekenhuizen, is er volstrekt geen transparantie over hoeveel van die 1,2 miljard euro aan supplementen bij de ziekenhuizen terechtkomt. Juist daarom zou de wildgroei van supplementen een belangrijk element in de hervormingsplannen moeten zijn. In het plan van aanpak van De Block staat hier en daar wel vermeld dat de impact van de toekomstige ziekenhuisfinanciering op de ereloonsupplementen onderzocht moet worden, maar voor een verbod of een grondige hervorming van het stelsel is er blijkbaar weinig animo. Nochtans zouden artsen, ziekenhuizen en de regering er goed aan doen het gemorrel met de ereloonsupplementen te zien als een belangrijk symptoom van de ziekte waar de ziekenhuisfinanciering aan leidt. Het zou niet meer dan logisch zijn de wildgroei aan banden te leggen en de transparantie van die geldstromen mee te nemen als een volwaardig agendapunt in de hervorming van de ziekenhuisfinanciering.