'Meer dan de helft van de volwassenen in de armste regio's op aarde zijn buitengesloten van het financiële systeem', staat te lezen in het rapport World Bank's Global Findex.

Al is er wel een grote verandering merkbaar, stelt 's werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking. De laatste drie jaar steeg het aantal volwassenen met een eigen bankaccount wereldwijd met 11 procent (700 miljoen personen). In 2014 had 62 procent van de wereldbevolking toegang tot een bankaccount, tegenover 51 procent in 2011.

Genderkloof

'Bankaccounts zijn essentieel voor jobcreatie en zij doen investeringen zowel in de private als de publieke sector toenemen', schrijft het rapport. 'Het is een cruciale factor in de strijd tegen armoede.'

De Wereldbank heeft daarnaast ook aandacht voor de genderkloof, die niet kleiner wordt wat betreft financiële inclusie. Vooral in Zuid-Azië is er een groot verschil tussen het aandeel vrouwen en mannen dat een eigen bankrekening bezit. 37 procent van de vrouwen versus 65 procent van de mannen.

Mobiel betalingsverkeer

In Sub-Sahara-Afrika valt vooral de stijging van het mobiele betalingsverkeer op. Meer dan 100 miljoen mensen beheren hun geld in ontwikkelingslanden al met gsm of smartphone. Door gebrekkige transportmogelijkheden en infrastructuur is de toegang tot banken niet steeds efficiënt. Dat verklaart mede het succes van mobiel banking.

'Deze laagdrempelige manier van financiële interacties brengt grote opportuniteiten met zich mee, zoals de positie van vrouwen en armere groepen op economische vlak te verbeteren', aldus de Wereldbank. (AVE)

'Meer dan de helft van de volwassenen in de armste regio's op aarde zijn buitengesloten van het financiële systeem', staat te lezen in het rapport World Bank's Global Findex. Al is er wel een grote verandering merkbaar, stelt 's werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking. De laatste drie jaar steeg het aantal volwassenen met een eigen bankaccount wereldwijd met 11 procent (700 miljoen personen). In 2014 had 62 procent van de wereldbevolking toegang tot een bankaccount, tegenover 51 procent in 2011. 'Bankaccounts zijn essentieel voor jobcreatie en zij doen investeringen zowel in de private als de publieke sector toenemen', schrijft het rapport. 'Het is een cruciale factor in de strijd tegen armoede.' De Wereldbank heeft daarnaast ook aandacht voor de genderkloof, die niet kleiner wordt wat betreft financiële inclusie. Vooral in Zuid-Azië is er een groot verschil tussen het aandeel vrouwen en mannen dat een eigen bankrekening bezit. 37 procent van de vrouwen versus 65 procent van de mannen. In Sub-Sahara-Afrika valt vooral de stijging van het mobiele betalingsverkeer op. Meer dan 100 miljoen mensen beheren hun geld in ontwikkelingslanden al met gsm of smartphone. Door gebrekkige transportmogelijkheden en infrastructuur is de toegang tot banken niet steeds efficiënt. Dat verklaart mede het succes van mobiel banking. 'Deze laagdrempelige manier van financiële interacties brengt grote opportuniteiten met zich mee, zoals de positie van vrouwen en armere groepen op economische vlak te verbeteren', aldus de Wereldbank. (AVE)